Čtyři dohody v Měšťanské besedě přinesly Hospici sv. Lazara téměř 130 tisíc

foto: Měšťanská beseda

V pondělí se do Plzně téměř po třech letech vrátilo divácky velmi oblíbené a obvykle neúprosně vyprodané představení Čtyři dohody s Jaroslavem Duškem v hlavní roli. Akce měla benefiční charakter – na podporu Hospicu sv. Lazara v Plzni putovala část honorářů a tržeb od účinkujících a také provozovatel Měšťanské besedy, kde se představení konalo, společnost DOMINIK CENTRUM s.r.o., poskytl prostory za cenu odpovídající pouze nákladům na provoz. Díky tomu si hospic mohl odnést výtěžek na paliativní péči nevyléčitelně nemocným ve výši 129 559 korun.

„Máme velikou radost, že se Čtyři dohody po několika letech odehrály právě v Měšťanské besedě a že jsme poskytnutím prostor za nákladovou cenu mohli zároveň podpořit tak potřebnou a dobrou věc,“ říká Ivan Jáchim, ředitel Dominik centra.

Diváci zaplnili Velký sál Měšťanské besedy do posledního místa. Vstupenky na představení Čtyři dohody byly beznadějně vyprodány pár hodin po zahájení předprodeje.

Jaroslav Dušek se nechal inspirovat knihou Dona Miguela Ruize s názvem Čtyři dohody a ve svém představení velmi svérázným a zábavným způsobem seznamuje diváky se starou toltéckou moudrostí. Nehřešte slovem, neberte si nic osobně, nevytvářejte si žádné domněnky a vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete. To jsou čtyři dohody, které bychom měli každý uzavřít sám se sebou. Když se nám podaří, se podle nich řídit, náš život bude lepší a svobodnější – alespoň se to domnívali staří Toltékové.

Hospic sv. Lazara je nestátní neziskové zařízení. Poskytuje komplexní a na kvalitu života zaměřenou péči nemocným, kteří trpí nevyléčitelnou, převážně onkologickou chorobou v jejím pokročilém nebo terminálním stadiu v Plzeňském kraji. Paliativní medicína zahrnuje péči lékařskou, ošetřovatelskou, sociální i duchovní. „Pobyt v Hospici sv. Lazara není jen o lékařských vizitách a ošetřovatelské péči. Snažíme se pacientům naplnit dny životem. V rámci možností oslavujeme významná životní jubilea pacientů, malujeme, zpíváme, a pokud to počasí dovolí, vyrážíme s pacienty i mimo hospic. Všechny aktivity jsme schopni realizovat i díky stálé podpoře obětavých dobrovolníků,“ vysvětluje Jakub Forejt, ředitel hospice.