Čtení jmen obětí holocaustu zahájilo Slavnosti svobody v Plzni

ilustrační/foto: Město Plzeň

Nepřetržité čtení jmen plzeňských obětí holocaustu otevřelo program letošních Slavností svobody v Plzni. Ke tříhodinovému čtení bylo připraveno 1500 jmen obětí, U Branky ve Smetanových sadech se do něj zapojili samotní návštěvníci. Součástí prvního dne oslav osvobození bylo i vzpomínkové setkání a položení květin u památníků, a to za účasti belgických a amerických veteránů, kteří před 71 lety osvobozovali Plzeň. Pro ně se také k večeru konala uvítací recepce primátora. Slavnosti svobody potrvají do neděle 8. května, nabídnou několik desítek akcí a událostí.

cteni jmen obeti holocaustu02Při události Jom ha-šoa, jež ve 14 hodin zahájila čtyřdenní plzeňské oslavy, zazněly jako jedny z prvních jména zemřelých Plzeňanů, k nahlédnutí byly i pamětní knihy obětí. Den vzpomínání se současně uskutečnil v dalších deseti českých a moravských městech, v Plzni ho uspořádal Institut Terezínské iniciativy. Motivem osvětové veřejné akce bylo mimo jiné upozornit na dodržování lidských práv.

V odpoledních hodinách si pak Plzeň připomněla válečné oběti postupně u třech památníků. Bojovníky a oběti válek a současně padlé československé a spojenecké letce uctili zástupci města v čele s primátorem Plzně Martinem Zrzaveckým, významní hosté, veteráni a desítky Plzeňanů na náměstí Míru. Květiny a věnce položili u památníku, jenž symbolicky připomíná hrob osmi tisíc Plzeňanů bojujících za svobodu. Ve chvíli, kdy u památníku položili věnec také veteráni, lidé tleskali. „Jsem přesvědčen, že jediná cesta, která může udržet mír, je cesta rozumu, poctivého myšlení, vzdělání, vzájemné otevřenosti, víry v budoucnost i v sebe sama. A především je to cesta obyčejné dobré vůle. Dobré vůle, kterou by mělo být prodchnuto naše konání. Je to cesta dlouhodobá, ale jediná možná. Myslím, že tím nejlépe dokážeme uctít památku všech obětí válek, a na druhé straně i všech hrdinů, kteří se za náš lepší život, za náš život v míru a ve svobodě obětovali – ať již to byli Plzeňané, příslušníci domácího odboje, zahraničního odboje, anebo vojáci armády Spojených států amerických. Kvůli tomu jsme se tu dnes, na náměstí Míru, společně sešli,“ uvedl první náměstek primátora města Plzně Martin Baxa, který měl u prvního pietního aktu projev.

Poté zástupci města spolu s veterány a Plzeňany uctili památku padlých amerických vojáků 2. pěší a 16. obrněné divize a současně také památku příslušníků československých vojenských pozemních jednotek bojujících na západní frontě za 2. světové války, a to položením květin na Chodském náměstí a v Husově ulici. I u těchto dvou aktů byli přítomni veteráni, kteří v květnu 1945 přinesli Plzni svobodu. Na letošní oslavy jich z Belgie přijelo šest, z USA sedm. Přítomen je také vnuk generála Pattona George Patton Waters.

V první den slavností již Plzeň proměnila svou tvář, na stožárech vlají české, americké i belgické vlajky, město se plní návštěvníky. Na několika místech města vznikají vojenské dobové kempy, město se připravuje na páteční hlavní pietní akt u pomníku G. S. Pattona, na sobotní Ride of Freedom neboli jízdu veteránů na otevřených džípech, na nedělní ukázky historické americké techniky v areálu DEPO2015 a na řadu dalších akcí. Detailní program je k dispozici na www.slavnostisvobody.cz.

 

Podrobný program SLAVNOSTÍ SVOBODY hledejte každoročně  >>> na portálu plzen.cz.