Co s uzavřeným KD Peklo? Město má čtyři varianty řešení!

KD Peklo / foto: plzen.cz

Čtyři možnosti, jak naložit s uzavřeným KD Peklo, představil kolegům zastupitelům radní David Šlouf (ODS). Svůj památkově chráněný komplex muselo město v roce 2018 uzavřít z důvodu masivního napadení krovů a zdiva nad velkým sálem dřevokaznou houbou. V potaz připadají čtyři varianty řešení. Je to částečná rekonstrukce velkého sálu a přilehlých prostor, celková rekonstrukce objektu, prodej, nebo v koncesním řízení se objekt poskytne do dlouhodobého pronájmu a oprava objektu by přešla na nájemce.

Na jaře loňského roku město ze svého rozpočtu alokovalo 20 milionů korun na dílčí rekonstrukci budovy Pekla. Došlo k výměně kotlů, napojení na centrální systém, rekonstrukci rozvodů kanalizace, vody, topení a sociálních zařízení. Po převzetí objektu do správy Obytné zóny Sylván a zahájení stavebních prací byly zjištěny mikroskopické trhliny na stropě velkého sálu. Poté statik a následně přivolaný odborník na mykologii zjistili, že krov a zdivo jsou masivně napadeny dřevokaznou houbou, vyhlásili havarijní stav a konstatovali nutnost velký sál v KD Peklo uzavřít pro veřejnost.

Radní David Šlouf představil kolegům zastupitelům možné varianty jak naložit s KD Peklo. Foto: Plzen.eu

„Město Plzeň se nyní musí rozhodnout, jakou cestou se vydá. V případě celkové rekonstrukce počítáme s investičními náklady 509 milionů korun a rekonstrukce by byla dokončena za 4,5 až 5 let. U částečné rekonstrukce se náklady pohybují okolo čtvrt miliardy korun a oprava by trvala přibližně čtyři roky,“ uvedl David Šlouf.

„Peklo hraje v kulturní infrastruktuře Plzně zcela zásadní roli a velmi výrazně pociťujeme absenci tohoto dobře prostorově uspořádaného sálu s výbornou akustikou, jenž je vhodný pro akce různého typu. Město nyní disponuje pouze jediným sálem s kapacitou 1000 lidí, a to je Měšťanská beseda. Pro potřeby našeho města je jediný takto velký sál nedostatečný a limitující kulturní život naší metropole,“ připomněl důležitost Pekla pro město primátor Martin Baxa (ODS).

Celková podlahová plocha Kulturního domu Peklo činí 4932 metrů čtverečných. Objekt je z části zcela nevyužitelný. „Aby mohl být v případě celkové rekonstrukce vypracován kvalitní návrh, je stěžejní, aby město koncepčně definovalo budoucí využití veškerých prostor budovy Pekla,“ připomněl architekt rekonstrukce Pekla Petr Nosek.

„V současnosti má město Plzeň schválený vyrovnaný rozpočet, volných 262 milionů korun na rekonstrukci bychom měli až v roce 2022. V případě rekonstrukce Pekla by město Plzeň mohlo čerpat finanční prostředky z uzavřené rámcové smlouvy s Evropskou investiční bankou na možnost čerpání 650 milionů korun a to maximálně do roku 2021,“ nastínila možnosti nejbližšího financování ředitelka Ekonomického úřadu Magistrátu města Plzně Hana Kuglerová.

K řešení problému Kulturního domu Pekla bude napříč politickými stranami zastupitelstva města ustavena pracovní skupina, jež se možnými variantami řešení bude zabývat. O budoucnosti Pekla by mělo být rozhodnuto na květnovém zasedání zastupitelstva města.