Co bude místo Domu hrůzy? Lidé se zajímají, poslali už přes 100 podnětů

Hlasovat o podnětech nebo zasílat vlastní náměty k rozvoji prostoru křižovatky Americká – Sirková je možné online do 30. června 2018 na webu ukr.plzen.eu. Během prvních dní využilo tuto možnost již více než sto Plzeňanů. Došlé názory pomohou městským architektům při dopracování studie, která bude následně zveřejněna na uvedeném webu.

„Navazujeme na lednové setkání s veřejností k územní studii Americká – Sirková, která se týkala většího prostoru mezi Americkou ulicí, Denisovým nábřežím a Nádražní ulicí. Teď se věnujeme pouze křižovatce Americká – Sirková a jejímu bezprostřednímu okolí o velikosti přibližně tři hektary. Jedná se však o veřejné prostranství zcela ve vlastnictví statutárního města Plzně, což nám umožňuje revitalizaci neodkládat a pracovat na ní společně s veřejností, která prostor každodenně užívá,“ říká ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

„Prostor Americká – Sirková se mění a my si přejeme, aby součástí změny byli i jeho obyvatelé, uživatelé a návštěvníci. Věříme, že dobré město utváří kvalitní zástavba, byty, kanceláře, obchodní prostory, ale hlavně veřejný prostor. Proto právě revitalizace tohoto veřejného prostranství v majetku statutárního města Plzně může být impulzem pro kvalitní rozvoj celého území Americká – Sirková. Do plánování se s námi lidé mohou aktivně zapojit v dotazníku na webu ukr.plzen.eu do konce června 2018. Během prvních několika dní tuto možnost už využilo více než sto Plzeňanů a my se těšíme na další podněty,“ doplňuje architekt z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Jaroslav Holler.

Revitalizace prostoru křižovatky Americká – Sirková je projekt, který chce prostřednictvím kvalitního architektonického a materiálového řešení dosáhnout co nejrychlejšího oživení daného veřejného prostranství tak, aby odpovídalo významu místa a vytvořilo podmínky pro další kvalitní rozvoj celého území. Vznikající studie podrobněji řeší ústřední prostor rozsáhlejší lokality, pro kterou byla v roce 2017 odsouhlasena Zastupitelstvem města Plzně územní studie Plzeň, Americká – Sirková. Vznikající studie pracuje s veřejným prostorem o velikosti přibližně tři hektary, který je ve vlastnictví statuárního města Plzně.