Človíček a Nováček vyrazili na svojí první společnou cestu mezi domy

foto: Diakonie Západ

Stacionář Človíček a DOZP Nováček podnikly svou premiérovou komunitní akci. Impulsem ke spojení sil a její realizaci byla především blízkost obou zařízení sídlících v Plzni a v neposlední řadě i klienti obou zařízení, kterými jsou děti a dospělí lidé s různým stupněm postižení. A protože človíčci i nováčci chtěli, aby si cestu mezi domy opravdu každý užil, tak na trase připravili hned čtyři zajímavá zastavení a na jejím startu i konci pak i doprovodný kulturní program.

spolu4Start cesty byl stanoven na desátou hodinu a svým slovem jej doprovodili vedoucí Domova Nováček Věra Kotrbatá, ředitelka Diakonie Západ Lucie Petříčková a starostka městského obvodu Plzeň 1 Miroslav Brabec. Ten akci rovněž podpořil svou záštitou a popřál oběma zařízením ještě dlouhá léta úspěšného fungování. Po úvodních slovech se již na scéně, vytvořené před velkým stanem v Nováčku, představily děti ze ZUŠ Chválenická, které zazpívaly několik písní a předvedly komponované divadelní představení na pohádkové téma o Červené karkulce. Po zaslouženém potlesku si návštěvníci, které v těchto dopoledních hodinách tvořili převážně žáci ze 4. ZŠ, mohli prohlédnout celé zařízení Nováčku.

Cesta mezi domy startovala z obou zařízení a k tomu, aby nikdo nezabloudil, pomohly samotné děti ze jmenované školy tím, že chodníky po celé její délce vyzdobily malbami křídou.“Připravili jsme si pro všechny poutníky na naší cestě mezi domy čtyři speciální zastavení, na kterých museli plnit různé úkoly a zároveň si mohli vyzkoušet některé aktivity z naší každodenní práce s klienty,“ uvedla vedoucí Stacionáře Človíček programu pro děti mládež Eva Čermáková.

Poutníci mohli také volně nakreslit či barevně doplnit motiv lidí na cestě mezi domy a tento svůj výtvor doručit do cíle cesty. Tam na ně čekala nejen sladká odměna za úspěšné absolvování všech zastavení, ale i malé překvapení, jelikož všechny obrázky se ihned zalaminovaly a putovaly na plot, kde vytvořily galerii.

spolu2„Je skvělé, že ač se jednalo o první ročník akce, tak přišel velký počet dětí i dospělých. Hledali jsme způsob jak říci lidem, kteří chodí každodenně okolo, co se děje za zdmi našich zařízení. Doufáme, že když nyní ploty Človíčku a Nováčku zdobí více jak dvě stovky obrázků z akce, tak si třeba někteří vzpomenou, že si užili den při němž vznikli a budou je víc považovat za běžnou součást komunity ve které žijí,“ přibližuje jeden z motivů k uspořádání akce Tomáš Benda z Diakonie Západ. „Celý dnešní den byl ukázkou toho, že když je ochota a chuť ke spolupráci, tak se mohou povést skvělé věci. Kolegům ze Človíčku a Nováčku, dětem a paním učitelkám ze 4. ZŠ a všem vystupujícím a poutníkům na dnešní cestě Spolu mezi domy se to myslím podařilo na sto procent,“ doplnil Benda.

Den však přinesl, krom možnosti komentovaných prohlídek zařízení a tance a hudby v odpoledním bloku ve stacionáři, ještě jednu skvělou věc. O tu se postaral talentovaný malíř Zdeněk Rolko, který do Stacionáře Človíček daroval našim klientům hvězdné nebe. To vytvořil v relaxační místnosti s hydromasážní vanou Ester. Človíčci si tak budou při masáži užívat i pohledu na hvězdy.