Cizinci na Plzeňsku využívají služeb diecézní charity

Svou činností přesahuje Diecézní charita Plzeň rámec Plzeňského kraje. Kromě běžné a známé charitativní pomoci poskytuje prostřednictvím Poradny pro cizince a uprchlíky na pracovišti OAMP v Plzni ve Slovanské aleji také asistenční služby cizincům.

Služba je určena  občanům ze zemí mimo EU, kteří pobývají na území ČR legálně v režimu zákona o pobytu cizinců a osobám s udělenou mezinárodní ochranou. Jedná se zejména o poradenství v otázkách pobytu na území ČR, pomoc s vyplňováním formulářů, tlumočení z/do ruského a ukrajinského jazyka a asistenci při jednání u přepážek. Kromě Plzně, kde se zdržuje nejvíce cizinců, se jich vyskytuje také hodně v průmyslových zónách Stříbro a Bor na Tachovsku.

V roce 2017 poskytla Poradna služby celkem 373 cizincům. V převážné většině se jednalo o občany Ukrajiny (290). Dále o Vietnamce (31) a Rusy (12).  Z těchto klientů má 169 povolení k trvalému pobytu, 121 má dlouhodobý pobyt. Krátkodobé vízum využívá 30 klientů, dlouhodobé 11 a bezvízový styk 28 klientů.