Církevní gymnázium v Plzni je po rekonstrukci kompletně bezbariérové

Církevní gymnázium Plzeň dokončilo realizaci velkého projektu zaměřeného na zkvalitnění výuky žáků a zajištění plné bezbariérovosti školy.

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění vzdělávání a zajištění bezbariérového přístupu a pohybu v celé budově gymnázia pro žáky s pohybovým hendikepem, zajištění konektivity školy včetně moderního připojení k internetu v celé budově školy, rekonstrukce a dovybavení odborných učeben pro zvýšení kvality komunikace v cizím jazyce, přírodovědných učeben biologie, chemie, zeměpisu (geografie) a vytvoření zázemí pro přípravu pedagogů na vyučování – kabinet biologie a chemie s přípravnou a zázemím se skladem chemikálií.   V rámci samotného projektu, jehož vlastní realizace probíhala od května letošního roku došlo k výstavbě výtahu pro všechny patra budovy, ke stavebním úpravám umožňujícím  bezbariérový pohyb  imobilních žáků po chodbách, přístupu do učeben a zřízení bezbariérového WC. Upraven byl rovněž dvůr školy pro nástupní prostor k výtahu včetně úpravy zeleně.

„I když realizace projektu byla z hlediska celé řady realizovaných aktivit náročná, posunula naši školu velmi výrazně kupředu směrem ke zkvalitnění výuky,“ uvedl Daniel Petříček, ředitel Církevního gymnázia Plzeň.

Celkové náklady projektu jsou 11,24 milionu Kč a poskytnutá dotace pro Církevní gymnázium z programu IROP bude 90% nákladů projektu. Samotné Církevní gymnázium bude hradit z vlastních finančních prostředků zbylých  10% výše nákladů projektu.