Chodci se radují, radní rozhodli o uzavření části Šumavské ulice pro auta

Rizikové přechodové místo v Šumavské ulici.

O uzavření Šumavské ulice v úseku Nádražní – Vocelova pro individuální automobilovou dopravu rozhodli v pondělí na svém jednání radní Plzně. Tímto krokem se vedení města snaží zajistit maximální bezpečnost chodců. Důvodem je enormní nárůst počtu lidí, kteří komunikaci přecházejí. To souvisí s nedávno vybudovaným autobusovým terminálem u hlavního vlakového nádraží. Místo se stalo významným a vysoce frekventovaným přestupním uzlem. Výjimku budou mít autobusy, trolejbusy, vozidla Vězeňské služby České republiky a Policie České republiky. Pokud by vše šlo hladce, ulice by mohla být uzavřena už letos na podzim.

„Město Plzeň uzavře pouze část Šumavské ulice v úseku Nádražní a Vocelova, kde se nacházejí zastávky městské hromadné dopravy a je zde problematické místo pro přecházení. Do uzavřeného úseku bude povolen vjezd autobusům všech druhů, tedy městské hromadné dopravy, linkové osobní dopravy i soukromých dopravců s ohledem na příjezd k autobusovému terminálu, trolejbusům a s ohledem na budovu okresního soudu budou mít samozřejmě povolen vjezd policisté a vězeňská služba. Úsek budou moci využívat též cyklisté,“ vysvětlil náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule (TOP 09).

Vozidla najíždějící z křižovatky s ulicí Sirková budou povinna odbočit do ulice Nádražní, na jejímž konci je možné se otočit zpět nebo vyjet kolem hotelu Vienna House (dříve Angelo) do ulice U Prazdroje. Zbylá část území „Hamburku“ včetně autobusového terminálu bude přístupná z křižovatky U Prazdroje x Šumavská. Výjezd zpět vede do této křižovatky nebo na most Nad Nádražím. Uzavřeným úsekem Šumavské ulice je nyní vedeno navádění vozidel ze směrů od křižovatky U Jána a od Slovan na Plzeňský Prazdroj k hlavní bráně, včetně parkoviště.

„Realizace vlastních opatření bude znamenat pouze úpravy dopravního značení, které jsou odhadnuty na 50 tisíc korun. Daná opatření by měla být hotova v horizontu šesti měsíců od podání žádosti, stanovení opatření obecné povahy až po samotnou realizaci,“ doplnil náměstek Michal Vozobule.

V současné době je toto místo pastí na řidiče i na chodce

V roce 2013 byl otevřen nový výstup z Hlavního nádraží do Šumavské ulice a loni se otevřel nový autobusový terminál Hlavní nádraží. „Intenzita chodců přecházejících Šumavskou ulici na tomto místě je enormní, v některých časech se jedná téměř o souvislý proud chodců. K vyznačení zebry na silnici nedošlo, aby byla zajištěna přijatelná průjezdnost především pro MHD. Na místě vznikají rizikové situace, chodci nerespektují skutečnost, že nemají přednost před vozidly. Na nevyhovující situaci upozorňují jak uživatelé komunikace, tak i zástupci policie,“ připomněl rizikovost úseku Ondřej Vohradský, vedoucí Úseku koncepce a dopravního inženýrství Správy veřejného statku města Plzně.

Omezení aut plánuje město také na Wilsonově mostě a do budoucna i ve střední části Americké třídy.