Chirurgická ambulance přináší větší komfort

Větší komfort zažívají ambulantní pacienti chirurgického oddělení Domažlické nemocnice. V ambulantním traktu totiž vznikla z původní menší ordinace a přilehlé ošetřovny jedna velká ambulance. V uplynulých dnech byla dovybavena a začala sloužit jako nepřetržitá ordinace všeobecné chirurgie včetně příjmu. Jedná se zároveň o první etapu plánovaného centrálního příjmu akutních interních i chirurgických pacientů.

Komfort se zlepšil hlavně prostorem. Původní ordinace byla trochu stísněná, hlavně když měl pacient doprovod nebo pokud byl přivezen záchrankou na lehátku. A nebyla tam oddělená šatna. Pacient se k vyšetření svlékal za provizorní stěnou přímo v ordinaci. „Nyní je šatna oddělená a s lehátkem se dá pohodlně manipulovat a personál – lékař i sestra se k němu pohodlně dostanou ze všech stran. I pro ně je práce snazší a věřím, že bude i efektivnější,“ říká ředitel nemocnice Petr Hubáček.

Do konce roku by chtěl podobně upravit ještě další prostory ambulantního traktu a následně zprovoznit centrální příjem, kam by směřovali všichni akutní pacienti bez ohledu na charakter zdravotních potíží. Organizace společného příjmu akutních interních i chirurgických pacientů navíc v řadě případů zrychlí i jejich odbavení.