Chceme zpět k řece Klabavě

Foto: Fotoklub Rokycany

Rokycanská občanská iniciativa Chceme zpět k řece a Fotoklub Rokycany pořádají dnes odpoledne od 14 do 18 hodin letní happening, a to přímo v korytě řeky Klabavy v Rokycanech. Happening  je součástí aktivit reagujících na plánovaný projekt protipovodňových bariér ve městě,  je však především zábavnou akcí, která chce posloužit k oživení veřejného prostoru a komunikace ve městě.

Členové iniciativy Chceme zpět k řece chtějí rozpoutat otevřenou diskusi s občany a představiteli města o podobě veřejného prostoru v Rokycanech. Součástí nedělního odpoledne proto bude také v 16 hodin komentovaná procházka s uznávanou krajinnou architektkou Klárou Salzmann.

Foto: Šárka Lorencová
Foto: Šárka Lorencová

„Chceme ukázat, že prostor kolem řeky v centru města nemusí být jenom zdrojem obav v případě povodní, ale že může být místem pro příjemné trávení volného času, rekreaci i sport,“ sdělila za iniciativu Chceme zpět k řece Ludmila Marková.

Účastníci dnešní akce si budou moci po celé nedělní odpoledne u řeky vyzkoušet nejrůznější hry a hrátky na břehu i v korytě řeky. V úseku řeky od mostu Na Pražské až po restauraci U Zmijí bude umístěna výstava fotografií, grafik, kreseb a keramiky. K dispozici budou informace o plánovaném projektu protipovodňových bariér ve městě a návrh variantních řešení protipovodňové ochrany. Fotografie vystaví členové Fotoklubu Rokycany a Stod. Na akci vystoupí rokycanská hudební sdružení:  Nexikon, PVE,PPL a NSMPK, tradiční opékání buřtů přímo v korytě řeky je zajištěno!