Charita získá do nájmu od města nové prostory pro provoz

Diecézní charita Plzeň získá do nájmu od města prostory na adrese Hlavanova 16. Radní schválili rekolaudaci dvou uvolněných malých bytů o rozloze 20 a 36 metrů čtverečních na dané adrese, budou z nich kanceláře pro charitu. Ta má již v přízemí téhož domu pronajaté kanceláře, jsou však stísněné, nedostačují. Opravu prostorů a rekolaudaci na své náklady zajistí charita.

„Od charity jakožto významného poskytovatele sociálních služeb víme, že už dlouho hledá řešení, jak situaci vyřešit. Oba malé byty, které upraví na kanceláře, dostane do nájmu. Bude to za sazbu 250 korun za metr čtvereční na rok, za takovéto nájemné poskytujeme prostory neziskovým organizacím a obecně prospěšným společnostem,“ vysvětlil David Šlouf, radní pro správu městských nemovitostí.