Cestujícím ve Velkých Hydčicích začala sloužit opravená výpravní budova

nádraží Velké Hydčice

Další vlakové nádraží v našem regionu prošlo výraznou proměnou. Tentokrát se velké opravy dočkala výpravní budova ve Velkých Hydčicích na trati z Horažďovic předměstí do Klatov. Tato stanice bývá hojně využívána cestujícími zejména v letní turistické sezoně, a to jak vodáky díky bezprostřední blízkosti řeky Otavy, tak i návštěvníky Šumavy. Opravu budovy z roku 1888 zahájila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v říjnu loňského roku. Zhotovitelem prací byla společnost AVOS Plzeň, celkové náklady dosáhly výše 5,4 milionu korun.

„Nádraží ve Velkých Hydčicích pochází z období výstavby tzv. Českomoravské transversální dráhy, jejíž výpravní budovy měly charakteristický vzhled. V 70. letech 20. století došlo k rozsáhlé, nepříliš citlivé rekonstrukci budovy, kdy se původní stavební prvky nahradily v té době moderními. Původní fasádu z typických červených neomítnutých cihel tak nahradil tehdy oblíbený břízolit,“ popisuje ředitel plzeňského oblastního ředitelství SŽDC Pavel Surý.

Právě dokončená rozsáhlá oprava měla za cíl navrátit budově alespoň částečně historizující vzhled, nahradit již dožilé a poškozené konstrukce a zmodernizovat prostory pro cestující a zázemí zaměstnanců dráhy tak, aby odpovídaly úrovni 21. století. Starou pálenou krytinu nahradila nová, provedla se částečná oprava konstrukce krovu, při které došlo k výměně vadných prvků. Součástí prací na střeše byla také oprava komínů. Budova má novou hromosvodovou soustavu, novou omítku. kamenná podezdívka byla očištěna a napenetrována.

Na celém objektu se také vyměnila okna, dveře a parapety. Ve vnitřních prostorách došlo k vybourání staré dlažby a položila se nová podlaha z keramických dlaždic. Kompletní opravou prošla jak čekárna, tak i veřejná WC, která jsou nyní bezbariérová. Úpravy se provedly rovněž v zázemí výpravčích. Dále došlo k výměně plynového kotle, starých osvětlovacích těles, staničních hodin a reproduktorů staničního rozhlasu.

V nedávné době se v Plzeňském kraji dokončily opravy výpravních budov v Železné Rudě-Alžbětíně a Hrádku u Sušice. Před dokončením jsou pak práce ve stanicích Staňkov, Plasy a Nezvěstice.