Cestu ke kapli sv. Barbory lemuje nově vysazená alej

Kdysi zaniklé stromořadí na výletní stezce mezi Sečí a Chocenickým Újezdem na jižním Plzeňsku se podařilo obnovit s finanční pomocí Nadace ČEZ. Na pořízení sazenic dubu letního přispěla obci Seč u Blovic Nadace ČEZ v rámci grantového programu Stromy částkou 138 895 Kč.  

Slunečné počasí přálo   slavnostní výsadbě 37 stromů odrůdy dub letní kolem bývalé silnice III. třídy spojující Seč a Chocenický Újezd na Plzeňsku. Nová dubová alej nahradí již dříve zaniklé stromořadí a stane se významným okrasným prvkem.  Projíždějícím cyklistům či výletníkům směřujícím ke kapli a studánce pramenu svaté Barbory navíc v létě poskytne příjemný stín. Dosud cestu lemovaly jen náletové křoviny, přestárlé dřeviny a plevelné rostliny.

„Jsem ráda, že se i přes horké počasí sešlo na pomoc při sázení tolik rodin spolu s dobrovolnými hasiči. Jednotlivé duby označíme jmenovkami zúčastněných dětí, aby svůj vysazený strom v budoucnosti poznaly, mohly o něj spolu s rodiči pečovat a těšit se z jeho růstu,“ řekla starostka obce Helena Chytrá. Odborný dohled nad alejí a péči zajistí zaměstnanci obce Seč.

„Nadace ČEZ podporuje vznik nových stromořadí i obnovu historických alejí, které buď zcela zanikly, nebo už byly přestárlé, od roku 2011. Krajině dávají okrasný prvek, jsou cenným útočištěm ptactva a obecně přispívají k lepšímu životnímu prostředí,“ doplňuje ředitelka nadace Michaela Ziková.