Čestný doktorát na ZČU převzal fyzik Karol Hricovini

foto: ZČU

Čestný titul doctor honoris causa, udělovaný u příležitosti zasedání vědecké rady, převzal experimentální fyzik Karol Hricovini, působící na Univerzitě Paříž – Seina (dříve Univerzita Cergy-Pontoise). Vědecká rada ocenila jeho významnou aktivní spolupráci pro rozvoj Západočeské univerzity.

Slavnostní ceremoniál, který se každoročně koná u příležitosti Dne boje studentů za svobodu a demokracii, zahájil svým projevem rektor ZČU Miroslav Holeček. Hovořil při něm o proměňující se roli univerzit v době prudkého vývoje komunikačních technologií, upozornil na nebezpečné posouvání významu slova elity ve smyslu devalvace hodnoty vysokoškolského vzdělání. Mimo jiné poukázal na nutnost, aby univerzity byly otevřenými institucemi, propojenými s okolním světem. „Bylo by především neštěstím se uzavírat do sebe, hýčkat si náš malý ostrůvek akademických svobod a postupně přestat vnímat dění okolo nás. Otevřenost univerzity znamená, že děláme vše pro to, abychom hráli významnou roli v celospolečenském dialogu i to abychom byli stále váženými partnery, kteří dokážou okolní svět přesvědčit o své odbornosti,“ uvedl Miroslav Holeček.

Čestný titul doctor honoris causa byl na základě návrhu ředitele vysokoškolského ústavu Nové technologie – výzkumné centrum (NTC) Luďka Hynčíka udělen Karolovi Hricovinimu za jeho významnou spolupráci se Západočeskou univerzitou.

Prof. Dr. Karol Hricovini (nar. 1952 v Bratislavě) se věnuje experimentální fyzice a hledání nových materiálů pro aplikace v elektronice. Vystudoval fyziku tuhých látek na Elektrotechnické fakultě Technické univerzity v Bratislavě a už v průběhu svého doktorského studia se intenzivně věnoval experimentálnímu studiu elektronové struktury amorfních materiálů, a to za pomoci rychle se rozvíjející techniky fotoemise. „Mým zájmem je pochopit, jak jsou elektrony uspořádány v pevné fázi,“ řekl Karol Hricovini během přednášky při Slavnostním zasedání Vědecké rady ZČU. „Experimentální technikou vhodnou pro tento účel je fotoelektronová spektroskopie nebo zjednodušeně fotoemise,“ vysvětlil. Fotoemise je podle Hricoviniho „jedna z nejpřímějších metod studia elektronické struktury povrchu pevných látek“.

Při slavnostním zasedání Vědecké rady ZČU byli dále představeni noví profesoři a docenti a rektor Miroslav Holeček předal pamětní medaile a čestná uznání osobnostem, které významně přispěly k rozvoji Západočeské univerzity. Pamětní medaile mají letos novou podobu, jejímž autorem je renomovaný designér a vedoucí ateliéru Design kovu a šperku na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Petr Vogel. Na čelní straně je umístěno logo ZČU, na rubu je zobrazen obrys města Plzně a malé trojúhelníky symbolizující jednotlivé budovy univerzity.