Cesta školáků na autobus v Radobyčicích připomíná horor

Každodenní cesta dětí na zastávku autobusu, který je odveze z Radobyčic do školy, se stává pro mnohé z nich záležitostí, při které jde doslova o život. Centrální obvod města proto nařídil dohled dopravního asistenta, který musí usměrňovat řidiče, ale i chodce, aby se nikomu nic nestalo. Situaci způsobila stavba kruhového objezdu.

V prostoru křižovatky ulic Do Štěnovic, Dlážděná a Litická v Radobyčicích probíhají v současné době práce na výstavbě nové okružní křižovatky. Z toho důvodu zde byl na přechodnou dobu úpravou stanoven zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 tuny s výjimkou vozidel stavby. Zároveň se do jednoho místa koncentrovaly projíždějící osobní automobily.

„Ke zvýšenému provozu došlo vlivem rozsáhlých stavebních prací, které vyvolaly značné dopravní omezení v dotčené oblasti. Proto je také tranzitní doprava pokud možno naváděna na stanovené objízdné trasy. Pro místní obyvatele to samozřejmě znamená určité zatížení a komplikace, které jsou však nezbytnou daní za nové silnice“, vysvětluje Petr Baloun, I. místostarosta MO Plzeň 3.

Na to, jak řidiči dodržují dopravní značení, se v minulém týdnu vyrazili podívat také strážníci Městské policie Plzeň.

V úterý a ve čtvrtek ráno se hlídky Městské policie Plzeň Bory zaměřily na dopravní situaci v Plzni Radobyčicích a na to, jak řidiči dodržují dopravní značení po vyznačení objízdných tras. Strážníci celkem  zkontrolovali 19 vozidel,  uděleny byly  dvě pokuty,“ informuje mluvčí Městské policie Plzeň Jana Pužmanová.

V těsné blízkosti inkriminované křižovatky se silným provozem se rovněž nachází dvě provizorní zastávky autobusů MHD, kde hlavně ráno nastupují děti do autobusů při své cestě do školy.

Na toto choulostivé místo jsme umístili preventistu veřejného pořádku, který zde zajišťuje bezpečný přechod a pohyb dětí v okolí těchto provizorních zastávek. V době odjezdu dětí a školní mládeže na vyučování se zde vytváří nebezpečná situace vyplývající ze zvýšeného pohybu dětí a zároveň do stejného místa odkloněných vozidel. Preventista v tomto místě působí v době ranního odjezdu dětí, tedy mezi 7. a 8. hodinou ráno a bude zde až do zahájení letošních letních prázdnin,“ uvedl starosta David Procházka.