Cesta je trnitá, ale výsledky jsou za námi vidět

Starosta Radek Lukáč (v bílém plášti) aktivně i při masopustu

Starostou Heřmanovy Huti na severním Plzeňsku  je Radek Lukáč už 11 let a po celou dobu svého dosavadního působení se prý opravdu nenudil. Když do komunální politiky vstupoval, měl spoustu plánů. Teď, s odstupem času údajně může říct, že se   společnými silami daří plnit vše, co si v obci předsevzali.

„Někdy je cesta sice trnitá, ale výsledky jsou za námi vidět. Změnili jsme k lepšímu v obci snad úplně všechno. Vybudovali jsme dětské hřiště, zrekonstruovali hasičskou zbrojnici, ke které jsme přistavili spolkový dům, opravili, přistavili a zmodernizovali základní školu, zrekonstruovali jsme budovu bývalého 1. stupně základní školy na novou MŠ, opravili chátrající nákupní středisko a vybudovali zde moderní školní jídelnu. Taky jsme vystavěli novou příjezdovou silnici ke sklárnám a zrekonstruovali několik místních komunikací, kolem jsou samozřejmostí nové chodníky a parkoviště, s tím souvisí i zbudování nového železničního přejezdu chráněného závorami. Zviditelnila nás oprava havarijního stavu vodárenské věže a její úprava na vyhlídku,“ ještě zdaleka neskončil s výčtem úspěchů starosta Lukáč.

Starosta Heřmanovy Huti Radek Lukáč

Navíc v Heřmanově Huti vyřešili velký problém se zdrojem vody, a to vybudováním nového vodovodního přivaděče, stále se také staráme o revitalizaci zeleně. V současné době budují 4 km kilometry chybějící kanalizace a čeká je rekonstrukce všech dotčených ulic. K úplné spokojenosti toho prý přesto ještě hodně chybí. Hlavně mají obavy z toho, aby jim jejich úsilí nepokazila nová výstavba výrobních hal kolem dálnice.

„V naší vsi máme hodně šikovných lidí, kteří se starají o perfektní chod spolků. Výborně funguje jejich spolupráce s obcí. Jsem hrdý na nové akce, které nám závidí spousta sousedů. Zmíním se proto jenom o těch nejdůležitějších: Pohádkový les a různé akce ke Dni dětí, Masopust, Slet a pálení čarodějnic, hudební festivaly různých žánrů v krásném přírodním amfiteátru, koncerty v novém Spolkovém domě, Andělská cesta, každoroční Rozsvícení vánočního stromu s vystoupením dětí z MŠ, lampionový průvod se zpíváním u vánočního stromu, kočárkiáda, sportovní turnaje, zápasy a turistické vycházky, turnaje seniorů v petanque, nocování dětí, kde se jen dá, hasičské soutěže, tradiční i netradiční zábavy a plesy. Osobně se hodně pobavím s našimi důchodci, kteří jsou organizováni ve svazu ZTP,“ doplnil další informace starosta.

A výhled? Ten má nejenom on sám celkem jasný: hlavně být zdravý, udržet si rodinnou pohodu, pokračovat v projektech a společenských akcích a ustát vše negativní, co nám život přináší.