České vánoce v Mariánské Týnici

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici zahájí v sobotu 1. prosince 2018 v refektáři muzea výstavu České vánoce. Vernisáž začne ve 14 hodin, výstava potrvá do konce roku. Součástí slavnostního zahájení bude vystoupení pěveckého sboru ZUŠ Kralovice, předvánoční jarmark, zdobení perníčků a vánočního stromu.