Česká pošta představila tři nové příležitostné poštovní známky

Tři nové příležitostné poštovní známky představila Česká pošta. První z nich je z emise České vynálezy a námětem je názorné využití kostkového cukru v podobě ruky sladící šálek kávy či čaje. Druhá známka s názvem Suverénní řád maltézských rytířů představuje pohled na kostel Panny Marie pod řetězem v Praze. Konečně třetí s názvem Les království připomíná sté výročí dostavby přehradní nádrže na horním toku řeky Labe. Námět tvoří téměř celá přehradní zeď přehradní nádrže Les Království.

Známka z emise České vynálezy: Kostkový cukr je z dílny autora Jiřího Slívy. Její nominální hodnota je 19 Kč a vytištěna byla technikou plnobarevného ofsetu. Vychází v počtu milion kusů. Spolu se známkou vychází v počtu 3200 kusů také tzv. obálka prvního dne vydání (FDC). Jejím námětem je číšník, který nese jak homoli cukru, tak již zpracovaný kostkový cukr. Rytinu na FDC vytvořil rytec Bohumil Šneider.

Příležitostnou poštovní známku Suverénní řád maltézských rytířů vytvořil výtvarník Karel Zeman a vytištěna je technikou plnobarevného ofsetu. Její nominální hodnota je 45 Kč a vychází v počtu 500 tisíc kusů. Také k této známce vychází v počtu 3300 kusů tzv. obálka prvního dne vydání (FDC). Jejím námětem je detail vstupní brány kostela Panny Marie pod řetězem v Praze. Rytinu vytvořil rytec Jaroslav Tvrdoň.

Poslední představenou známkou je Les Království, která byla vybudována v letech 1910-1919. Jejími autory jsou výtvarník Adolf Absolon a rytec Martin Srb. Vytištěna byla technikou plnobarevného ofsetu kombinovaného s liniovou kresbou. Nominální hodnota známky je zastoupena písmenem A, které odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb. Známka je vydána v úpravě tiskového listu i známkového sešitku s 8 známkami a 2 x 2 různými kupóny a vychází v počtu 750 tisíc kusů známek a 14 tisíc kusů známkových sešitků. Ke známce je vydávána i obálka prvního dne vydání s motivem meandrů řeky Labe v okolí přehrady, a to v počtu 3200 kusů. Autorem rytiny na FDC je rytec Martin Srb.