Česká inspekce životního prostředí: V Plzeňském kraji loni 1667 kontrol a pokuty za 12,5 milionu

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 15 864 kontrol, což je o 19 méně než v roce 2016 (15 883) a uložila 2655 pravomocných pokut (o 100 méně než v roce 2016) v celkové výši 113 051 685 korun. Na jednoho inspektora připadlo v roce 2017 v průměru 40 kontrol, tedy stejně jako loni. Nejvíce pokut padlo za odpady (897), což je několikaletý trend. V Plzeňském kraji provedli inspektoři 1667 kontrol a uložili 291 pravomocných pokut v celkové výši 12 595 479 korun.

Celková výše pokut klesla oproti roku 2016 o zhruba 17 milionů korun. „Při zhruba stejné intenzitě kontrol jako v roce 2016 nebylo zjištěno tolik porušení zákona. Tato data potvrzují trend rostoucí disciplíny u větších podniků, zejména tedy u zhruba 2 200 zařízení podléhajících zákonu o integrované prevenci a přísným evropským normám,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Z celorepublikového hlediska činila vloni nejvyšší pokuta dva miliony koruny. Dostaly ji tři subjekty. Správa železniční dopravní cesty, s. p. za kácení velkého množství dřevin bez povolení podél tratí na území celé republiky. Dále byla dvěma miliony potrestána společnost KLIO, s.r.o. za opakované vypouštění nedostatečně předčištěných srážkových vod z čistírny odpadních vod do Zličínského potoka. Třetím subjektem s touto výší sankce byla společnost LAGRON s.r.o., která nesplnila opatření k nápravě – nezalesnila deset hektarů holin vzniklých po rozsáhlých těžbách u obcí Stebno a Chvalov na Ústecku.

Nejvyšší pokutu vyměřenou Oblastním inspektorátem Plzeň dostala společnost Válcovny trub Chomutov, a. s. „Ve své provozovně v Hrádku u Rokycan provozovala elektrické obloukové pece v rozporu s povolením. Inspektoři zjistili netěsnosti ve stěnách haly a úniky kouře do volného ovzduší,“ uvedla Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP Plzeň. Druhou nejvyšší pokutu, 480 tisíc korun, dostala společnost STF Plastic Recycling CZ s.r.o. „Firma si v areálu bývalé ŠKODY Plzeň zřídila linku na zpracování plastového odpadu dovezeného z Německa. Šlo hlavně o PET lahve a víčka. Tuto linku provozovala, aniž by měla povolení Krajského úřadu Plzeňského kraje. Navíc 1400 tun výstupu z této linky bylo bez potřebných dokladů přepraveno zpátky do SRN,“ řekla Horčicová.

Inspektoři provedli také 600 kontrol podle zákona o obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů (CITES), vedli 198 pokutových řízení a uložili pokuty ve výši 417 500 korun. Zabaveno bylo 347 živých exemplářů ohrožených živočichů a rostlin a 1245 neživých exemplářů (výrobky). Při kontrolách vývozu a dovozu exemplářů CITES inspektoři stále zaznamenávají značný podíl občanů vietnamské národnosti na porušování zákonů. „V roce 2017 byl ve 44 % případů zjištěn pachatel vietnamské národnosti. Předloni to bylo dokonce 56 %. Nadále pokračovala spolupráce s celní správou a policií na závažných případech nelegálního obchodu se slonovinou, nosorožčími rohy a tygřími kostmi. Inspektoři ČIŽP také jako odborní konzultanti asistovali u domovních prohlídek prováděných orgány činnými v trestním řízení,“ doplnil Geuss.