Černé skládky dál trápí Plzeň. Nepomáhají ani zvýšená opatření

foto: plzen.zeleni.cz

Přestože Městská policie Plzeň ve spolupráci s centrálním obvodem zvýšila intenzitu monitoringu černých skládek a celkové čistoty ve městě, černých skládek neubývá.

„Přes všechny výzvy a opatření, která jsme v minulosti učinili, černých skládek neubývá,“ říká starosta centrálního obvodu Radislav Neubauer. Mnozí nezodpovědní občané si veřejné plochy stále pletou s místem, kde se lze na účet obvodu zbavit pohodlně prakticky čehokoliv. „V ulicích se tak setkáváme s vystěhovaným nábytkem, sedacími soupravami, ledničkami, vyhozeným textilem či papírem. Tento nepořádek pak třikrát v týdnu uklízíme a měsíčně tak odvezeme 26 tun odpadu,“ dodává Radislav Neubauer.

Zvýšený dohled přinesl už první výsledky. Na začátku měsíce dubna bylo hlídkou MP zaregistrováno v Černické ulici právě parkující vozidlo VW Transporter u kontejnerových stání na separovaný odpad, jehož řidič začal u kontejnerů vykládat střídavě papír a plastové obaly. Nyní na konci června odhalil mobilní kamerový systém v Pařížské ulici řidiče užitkového motorového vozidla Iveco, jak vynáší z auta odpad a umisťuje ho mezi kontejnery na tříděný odpad. Celá tato záležitost byla předána na dořešení na komisi k projednávání přestupků Úřadu městského obvodu Plzeň 3.

„Chtěl bych spoluobčanům připomenout, že kontejnery na separovaný odpad slouží zcela výhradně pro jejich potřeby. Jsou velmi často zneužívány osobami podnikajícími, pro které platí jiný, přesně stanovený režim nakládání s odpady“, zdůrazňuje David Procházka, místostarosta MO Plzeň 3. „Obvod se snaží předcházet černým skládkám tím, že jsou každou první sobotu v měsíci, a to po celý rok, přistavovány na vybraných místech velkokapacitní kontejnery. Občané také mohou využít všech tří sběrných dvorů v obvodu, kam mohou odvézt veškerý odpad včetně bioodpadu,“ dodal.

Kromě velkokapacitních kontejnerů jsou v obvodě rozmístěny i červené kontejnery určené pro sběr malých vysloužilých elektrospotřebičů a baterií, které by jinak skončily ve směsném odpadu.