Cenu 1. června získal Jaroslav Cuhra in memoriam

foto: město Plzeň

Za trvalou obhajobu a prosazování principů demokracie a lidských práv a svobod získal Cenu 1. června in memoriam architekt, křesťanský politik, odbojář a politický vězeň Jaroslav Cuhra, jenž byl spojený s Plzní. Z rukou primátora města Martina Baxy ji převzal laureátův syn Jaroslav Cuhra mladší, a to při slavnostním zasedání Zastupitelstva města Plzně.

„Jaroslav Cuhra svými činy jednoznačně naplnil myšlenky Ceny 1. června – svou statečností, odvahou a touhou po svobodě i smyslem pro spravedlnost, které prokázal jak v době Protektorátu, kdy pomáhal českému odboji, tak především během 50. a 60. let, tedy v době nejhoršího útlaku, ale i v době takzvaného uvolňování komunistického režimu. Za své neústupné lpění na zmíněných hodnotách pobyl v komunistických kriminálech celkem 16 let a 250 dní,“ řekl ve svém proslovu primátor Martin Baxa.

Podle primátora životní osudy Jaroslava Cuhry přesvědčivě ukazují v pravdivém světle komunistickou zvůli. „Jsem velmi potěšen, že ji mohu předat jeho synovii, který na svého otce navázal a svým podpisem Charty 77 a dalšími aktivitami se zařadil, podobně jako on, mezi odpůrce komunistického režimu. Pan Jaroslav Cuhra starší se bohužel nedožil listopadu 1989, jehož výročí tento rok vzpomeneme. Rok, kdy byl svržen onen napohled pevný monolit komunistické moci, který tu měl být navždy. Jsem přesvědčen, že pan Cuhra i přes propast dlouhých let, jež uplynuly od jeho úmrtí, svými životními postoji k tomuto pádu významně přispěl. Jinak řečeno: pravda vítězí. Podmínkou je na této pravdě vždy trvat i za cenu osobního strádání. Pan Cuhra starší to dokázal. Hluboce děkuji,“ doplnil primátor.

„Mám z toho velikou radost, protože otec si to stoprocentně zasloužil svým rozhodnutím sloužit dobru,“ řekl Jaroslav Cuhra mladší. Otec z přesvědčení sloužit dobru podle jeho slov neslevil ani, když mu hrozilo druhé zatčení. „Byl si přitom velmi dobře vědom toho, že rodina je jeho jednání bezprostředně ohrožena,“ dodal Jaroslav Cuhra mladší. Otec byl podle jeho slov skromný, velice přísný, ale přitom laskavý a pracovitý člověk.