Centrum Plzně brázdila po celý den Tříkrálová tramvaj

foto: V. Čermák

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., ve spolupráci s Diecézní charitou Plzeň vypravily stejně jako v předchozích letech v pondělí 8. ledna Tříkrálovou tramvaj. Pro tuto příležitost byl použit historický vůz T1.

Ve voze, který řídil pracovník PMDP, a.s., Jiří Trnka, vítal cestující Miroslav Anton z Diecézní charity Plzeň. Na palubě Tříkrálové tramvaje se kromě spousty cestujících a dětí,  např. z MŠ Centrum Cvrček z Jablonské ulice s učitelkou Annou Bystřickou,  objevily i významné osobnosti. Například prezident Diecézní charity Plzeň František Radkovský, který i hrál na kytaru a zpíval. Mimo jiné řekl, že Tříkrálová tramvaj je důkazem výborné spolupráce s PMDP a.s. a že se mu líbí, že se této akce zúčastní spousta lidí, kteří se určitě cítí dobře v hezkém prostředí a příjemné atmosféře.

Na hodinu se Tříkrálová tramvaj zastavila na prostranství U Zvonu po 10. hodině, kdy sem dorazil další Tříkrálový průvod ve vrcholně reprezentativním složení v čele s Třemi králi, hejtmanem Plzeňského kraje Josefem Bernardem, plzeňským primátorem  Martinem Zrzaveckým a biskupem plzeňským Tomášem Holubem.  Ti odkoledovali s kasičkami i zazpívali spolu s členy souboru Jiřičky, kteří je po dobu jejich pochodu po městě doprovázeli. Všichni se svezli i tramvají.

Koledníci jedoucí v tramvaji, například dopoledne z 34. ZŠ, nejen hezky zpívali ale i  prostřednictvím Tříkrálové sbírky dali cestujícím příležitost podílet se s Charitou na pomoci lidem v nouzi. Jde o dobročinnou akci, kterou je možné úspěšně realizovat jen za spolupráce řady dobrovolníků a vstřícnosti veřejnosti. Jízdné v tramvaji bylo zdarma, cestování zpříjemňovali i pozvaní hudebníci, ke kterým se kdokoli mohl přidat.

Další fotografie si můžete prohlédnout zde.

V plzeňské diecézi, do které patří téměř celé západní Čechy a několik okresů Středočeského a Ústeckého kraje, se letošní sbírce podílí přibližně 3500 dobrovolníků. Akce trvá do neděle. V loňském roce lidé věnovali rekordní  4,4 miliony korun.