CENTRUM HÁJEK pomáhá za přispění NADACE AGEL s prvními krůčky hendikepovaných dětí

Dětem s diagnózou dětské mozkové obrny, s vývojovými poruchami, s poškozením mozku v důsledku zánětlivého onemocnění, hyperkinézou i po úrazech pomáhají v CENTRU HÁJEK, které se nachází v obci Šťáhlavy poblíž Plzně. Díky příspěvku prostějovské NADACE AGEL ve výši 50 tisíc korun mohou nyní dětští klienti centra trénovat své první krůčky na speciálním chodícím páse.

Speciální chodící pás je součástí metody TheraSuit. „Tato metoda využívá dvou základních prvků – stabilizačního obleku, který je doplněn o tzv. rehabilitační cvičební kleci,“ vysvětluje ředitelka CENTRUM HÁJEK Lenka Šiková, která je zároveň maminkou hendikepovaného chlapečka Samuela. Ten byl také důvodem, proč se rozhodla centrum založit. „Po dlouhém neúspěšném hledání vhodného zařízení pro svého syna jsme se s manželem rozhodli vybudovat centrum, které bude poskytovat sociálně-rehabilitační služby a bude pomáhat nejen našemu synovi Samíkovi, ale zároveň pomůže i ostatním obdobně nemocným dětem,“ prozradila paní Štiková.

Díky chodícímu pásu, který mohlo centrum zakoupit díky podpoře NADACE AGEL, nyní mohou hendikepované děti nacvičovat své první krůčky. Nejprve si pomocí speciálního obleku musí osvojit správné vzpřímené držení těla. „Až v této fázi začínáme s nácvikem pohybových dovedností a využíváme při ní právě i speciálního chodícího pásu. Jsem ráda, že se NADACE AGEL zapojila a pomohla nám s pořízením této pomůcky.  V konečné fázi se právě v našem zařízení plní sny dětí i rodičů, protože právě díky pravidelnému opakování těchto procedur je možné „donutit“ mozek k tomu, aby jiná jeho centra převzala funkce poškozeného centra pohybu a dítě tak mohlo udělat své první krůčky,“ říká Lenka Šiková.