AKTUALIZOVÁNO: Centru se opět trošku uleví. Dnes byl otevřen městský okruh Křimická-Domažlická

ilustrační foto / Marie Osvaldová

Po dvouleté výstavbě se dnes otevřel pro dopravu úsek západního městského okruhu Domažlická – Křimická v Plzni. První etapa obchvatu města Plzně výrazně usnadní motoristům spojení mezi Skvrňany a Slavnostní zahájení provozu na západním obchvatu se uskutečnilo na novém mostě přes údolí Vejprnického potoka, kde byla přítomnými zástupci kraje, města Plzně a dalšími hosty přestřižena páska. Krátce na to mohly na obchvat vyjet první automobily.

„Jsem rád, že se motoristům v Plzni a nejbližším okolí díky novému obchvatu uleví. Už nyní se připravuje další etapa, která uzavře celý okruh kolem města Plzně. Druhá etapa z Křimic na Košutku bude výrazně dražší, proto bychom na její financování chtěli využít dotací z Evropské unie,“ uvedl hejtman Václav Šlajs. Jeho slova potvrdil také primátor Martin Baxa. „Západní obchvat je pro Plzeň důležitou silniční stavbou, jejíž první etapa právě začala sloužit motoristům. Svoji zásadní roli ale obchvat začne plnit až po dostavbě té druhé části, která má propojit Chebskou ulici se Severním Předměstím. K její dostavbě se zavázaly jak Plzeňský kraj, tak město Plzeň. Věřím tedy, že se kraji podaří získat z Evropské unie finanční prostředky, které jsou odhadnuty na zhruba jednu miliardu korun, aby se ve výstavbě mohlo co nejdříve pokračovat. Město už v letošním rozpočtu vyčlenilo na první výkupy pozemků 65 milionů korun,“ uvedl primátor Plzně Stavba západního obchvatu, kterou realizoval Plzeňský kraj společně s městem Plzní, patří k nejrozsáhlejším a finančně nejnákladnějším silničním stavbám v posledních letech. Za Plzeňský kraj realizaci stavby 1. etapy okruhu zajistila Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (SÚS PK), za město Plzeň se na realizaci podílel Odbor investic magistrátu města Plzně. Město Plzeň nechalo vypracovat projektovou dokumentaci, vykoupilo pozemky nejen pro stavbu silničního tělesa, ale i pro nutné přeložky elektrického vedení a zajistilo vydání všech stavebních povolení a dalších povolení potřebných pro zahájení prací.

Městský okruh Domažlická – Křimická:

• Městský okruh Domažlická – Křimická je první dokončenou etapou plánovaného

obchvatu. Celková délka nové stavby je cca 2,1 kilometru, z čehož silniční most

překlenující údolí Vejprnického potoka činí 300 metrů.

• Nosná část mostu je tvořena dvěma ocelovými nosníky se spřaženou

železobetonovou deskou. Dva nadjezdy v délce 58 a 55 metrů jsou

z monolitického předpjatého betonu.

• Součástí stavby jsou také pěší a cyklistické komunikace, přeložky a výstavba

inženýrských sítí, protihlukové stěny a opěrné zdi. V blízkosti obytné zástavby

je komunikace vedena v terénním zářezu.

• Stavba má charakter dvouproudé komunikace s možností budoucího rozšíření

na čtyřproudou. Šířka jednoho jízdního pruhu je 3,5 metru.

• Celkové náklady stavebních prací činily 870 milionů korun, z toho 650 milionů

korun hradil Plzeňský kraj a 220 milionů korun město Plzeň. Zhotovitelem

stavby bylo sdružení firem pod vedením BERGER BOHEMIA, a.s. s dalšími

účastníky: Metrostav a.s., STRABAG a.s. a EUROVIA, a.s.

• Projekt Městský okruh, úsek Domažlická – Křimická v Plzni je spolufinancován z

Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II Jihozápad.