Centrální plzeňský obvod instaloval nové prvky na dětská hřiště

foto: ÚMO Plzeň 3

Na území Městského obvodu Plzeň 3 se v současné době nachází celkem 90 dětských hřišť a pískovišť, z toho je 11 větších komplexů zahrnujících kromě koutků s dětskými prvky také víceúčelová hřiště. Na Borech jich najdeme celkem pět, ve Skvrňanech šest. Kromě rozšiřování a modernizace stávajících hřišť přibývají každým rokem v našem obvodě i další dětské koutky.

„Nedávno se nám podařilo instalovat ve Škodalandu sestavu Horolezecké kostky a novou hrací sestavu se skluzem ve vnitrobloku Majerovy ulice, kde v nejbližší době přibude ještě kolotoč a koncem září vyroste na dětském hřišti v Lábkově ulici naproti Penny Marketu hrací sestava s věží a skluzavkou,“ říká David Procházka, místostarosta plzeňského centrálního obvodu.

V poslední době zintenzivnil třetí městský obvod kontroly dětských hřišť ve spolupráci s Městskou policií Plzeň poté, co na některých dětských prvcích byly přistiženy přebývající osoby bez domova. Prostory hřišť nejenom znečišťují, ale i poškozují.

„Příkladem může být třeba terénní trampolína v Adelově ulici na Borech, která byla opakovaně poškozována a často sloužila i jako místo pro přenocování. Po těchto excesech bylo rozhodnuto o přemístění trampolíny mezi dětské prvky do Škodalandu,“ vysvětluje David Procházka.

Dětská hřiště jsou neustále pod odborným dohledem, a proto jsou podrobována vizuálním kontrolám v týdenních intervalech. Čtvrtletně probíhá pravidelná odborně technická kontrola všech prvků. Z těchto kontrol jsou pak předkládány podrobné revizní zprávy včetně fotodokumentace. Úřad městského obvodu Plzeň 3 rovněž zavedl pravidelnou bezpečnostní kontrolu detektorem kovů pískovišť a také dopadových ploch u dětských prvků. Namátkově je zdravotním dozorem prověřováno dodržování hygienických norem.

„Na základě vizuálních kontrol a odborných technických revizí probíhá pravidelná údržba a opravy jednotlivých prvků, obložení pískovišť, laviček i oplocení dětských hřišť. Zároveň se pravidelně kontrolují a doplňují dopadové plochy pod prvky pískem, případně kačírkem. Tyto práce jsou prováděny v souladu s normou ČSN EN 1177,“ doplňuje místostarosta obvodu.