Centrální obvod zakončil další ročník Plzeňské senior akademie

foto: ÚMO 3

Městský obvod Plzeň 3 pokračuje v úspěšné spolupráci s Městskou policií Plzeň, kdy pořádá projekt Plzeňská senior akademie. Již čtvrtý „ročník“ byl slavnostně ukončen zakončil v úterý odpoledne v zasedacím sále třetího plzeňského úřadu. Slavnostního zakončení se zúčastnily více než tři desítky seniorů, vedení obvodu – starosta David Procházka a I. místostarosta Petr Baloun, i zástupci Městské policie Plzeň.

foto: ÚMO 3

„Tento projekt byl založen na spolupráci několika organizací, například neziskové organizace BESIP Plzeňského kraje, Bílý kruh bezpečí nebo také Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského a Karlovarského kraje a Česká obchodní inspekce,“ informuje Karel Zahut, metodik prevence kriminality Městské policie Plzeň. Projekt byl zaměřen na ucelené vzdělávání uvedené cílové skupiny, dle aktuálního stavu kriminality na území města Plzně. Podle toho byly vypracovány i preventivní programy, které byly realizovány tak, aby na sebe vzájemně navazovaly a tvořily tak komplexní celek vzdělávacího programu prevence kriminality v souladu s principem univerzity třetího věku.

foto: ÚMO 3

Na slavnostním ukončení Plzeňské senior akademie obdržel každý účastník absolventský list, informační materiály, drobné propagační předměty a dárky s bezpečnostní tématikou. Zakončení se neslo v příjemné a uvolněné atmosféře a při malém pohoštění, které bylo pro seniory na závěr odpoledne připraveno, vzpomínali účastníci projektu, spolu se svými školiteli, na zajímavé okamžiky, které během projektu zažili.

„Jsem hrdý, že náš obvod stál u zrodu tohoto projektu, který se už rozšířil i na ostatní městské obvody. Chtěl bych poděkovat Městské policii Plzeň a také všem zúčastněným za perfektní spolupráci, neboť bezpečnost seniorů je v současnosti jednou z našich priorit,“ dodal David Procházka.