Centrální obvod zahájil třetí Plzeňskou senior akademii

foto: ÚMO Plzeň 3

Městský obvod Plzeň 3 znovu navázal na úspěšnou spolupráci s Městskou policií Plzeň a ve čtvrtek 2. února zahájil pro své seniory potřetí projekt „Plzeňská senior akademie“.

„Vzdělávací program v rámci prevence kriminality pro naše seniory je utvořen z exkurzí a přednáškových bloků, v nichž je detailně popsáno konkrétní téma,“ říká místostarosta MO Plzeň 3 David Procházka, který akademii zahájil se zástupci Městské policie Plzeň.

Seznam a termíny přednášek a exkurzí:

02. 02. 2017 / Zahájení akademie + představení Městské policie Plzeň
09. 02. 2017 / Jak si nenechat ublížit
16. 02. 2017 / Bezpečně v kyberprostoru
23. 02. 2017 / Nebezpečí prodejních akcí (šmejdi)
02. 03. 2017 / Kriminalistika v praxi
09. 03. 2017 / Domácí násilí
16. 03. 2017 / Bezpečně v silniční dopravě
23. 03. 2017 / Zvládání mimořádných událostí (IZS)
30. 03. 2017 / Základy první pomoci
06. 04. 2017 / Hasičská stanice Košutka
13. 04. 2017 / Útulek pro opuštěná zvířata
20. 04. 2017 / Operační středisko HZS Plzeň
27. 04. 2017 / Operační středisko MP Plzeň
11. 05. 2017 / Slavnostní ukončení akademie

Ačkoli Plzeňská senior akademie již byla zahájena, stále zbývá několik volných míst. Máte-li zájem, informujte se u sl. Lucie Hůrkové na telefonním čísle 378 036 496. Plzeňská senior akademie je zdarma, podmínkou je seniorský věk a trvalé bydliště na území centrálního obvodu.