Celníci v terénu prověřují, zda kontrolovaná osoba nedluží za daně a pokuty

Celní úřad Plzeňského kraje - ilustrační foto

Celní správa ČR v rámci své kontrolní činnosti hlídek prověřuje, zda kontrolovaná osoba nemá daňový nedoplatek, u kterého již uplynula splatnost platební povinnosti. Jedná se o dluhy z daní, kde je správcem daně Celní správa ČR, například CLO, DPH, SPD. Informovala o tom mluvčí Celního úřadu pro Plzeňský kraj Marcela Kašparová.

„Hlídky budou dále také prověřovat, zda kontrolovaná osoba nedluží za poplatky a odvody v oblasti ochrany životního prostředí a také pokuty uložené Policí ČR, Oblastními inspektoráty práce, Státní veterinární správou, Českou inspekcí životního prostředí či Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí,“ uvedla mluvčí celního úřadu Marcela Kašparová.

Dluhy daňového subjektu celníci zjistí přímo během kontrol v terénu, například na silnici, dálnici, ale i v provozovně pomocí elektronické centrální evidence veškerých nedoplatků, pohledávek a přeplatků. Prověřit lze občany ČR, právnické osoby, ale i cizince.

„Pokud hlídka nedoplatek zjistí, upozorní na tuto skutečnost kontrolovanou osobu a zároveň ji poučí o možných následcích pro případ neuhrazení dluhu. Dlužník má možnost nápravu sjednat hned na místě úhradou dlužné částky hotově, nebo od začátku roku 2019 nově i bezhotovostně prostřednictvím platebního terminálu,“ řekla mluvčí. Pokud přistižený dlužník uvedené možnosti nevyužije, dostane potřebné informace pro úhradu a zároveň je upozorněn na zákonem stanovenou možnost Celní správy ČR nedoplatek exekučně vymáhat. Tímto způsobem je možné hradit i nedoplatky patřící jiným celním úřadům v rámci ČR.

V roce 2018 prověřily hlídky mobilního dohledu a výkonového zpoplatnění Celního úřadu pro Plzeňský kraj v aplikaci daňových nedoplatků celkem 9416 osob, z nichž 757 bylo v evidenci dlužníků. Částka, která byla vybrána v hotovosti, činila 221 190 korun.