Celníci se zaměřili při kontrolní akci na zahraniční odtahovky

Celníci kontrolovali dodávky zahraničních dopravců. Foto: CÚ

Na odtahovky si tentokrát posvítili celníci z Plzeňského kraje v rámci kontrolní akce s názvem „3,5+“. Ta trvala už od listopadu loňského roku až do konce března letošního roku. Celníci se zaměřili na dodávky zahraničních dopravců, jež přepravují ojeté, ale i nové automobily. Jednalo se zejména o polská, rumunská, bulharská a moldavská vozidla. Řidiče celníci kontrolovali, zda dodržují denní doby řízení, bezpečnostní přestávky a doby odpočinku a zda mají předepsané přepravní povolení.

„Kontrolu dodržování režimu řidiče nebylo možné v mnoha případech vůbec provést, neboť vozidla nebyla vybavena tachografy, a to i přesto, že jim tuto povinnost ukládá zákon. U těch, která byla vybavena tachografem, je řidiči nepoužívali a nevedli tak povinný záznam o době řízení vozidla. Zahraniční dopravci nedisponovali příslušným přepravním povolením a taktéž chyběly i další povinné doklady k přepravě,“ uvedla ke kontrole mluvčí CÚ pro Plzeňský kraj Marcela Kašparová.

Řidiči a většinou i dopravci v jedné osobě se dokázali v průběhu kontrolní akce danému zaměření kontrol velice rychle přizpůsobit a začali předkládat takové doklady, aby vše vypadalo jako soukromá přeprava. „Kontrolní hlídka se setkávala s jedinou odpovědí a to „privát“. Soukromá přeprava vozidlem nebo jízdní soupravou do 7,5 tun je totiž z příslušných předpisů vyjmuta. V okamžiku, kdy řidiči dokladovali pouze technické průkazy přepravovaných vozidel, bylo znemožněno určení druhu přepravy a zároveň nebylo možno ustanovit dopravce,“ konstatovala mluvčí Kašparová.

Kontrolovala se i váha automobilů s nákladem. Foto: CÚ

Kontrolní akce také potvrdila, že výše uvedení zahraniční dopravci jen netranzitují přes naše území, ale najímají si čeští odesílatelé nebo příjemci. Důvodem je jejich nižší přepravní cena. Během kontrolní akce „3,5+“ vybrali celníci za zjištěná porušení právních předpisů v rámci plzeňského kraje od zahraničních dopravců 24 kaucí v celkové výši 560 tisíc korun. Poplatek za vydání náhradního povolení činil v celkové výši 70 tisíc korun.

V jednom případě celníci odhalili bulharského dopravce, který si pomáhal manipulací s tachografem. Ve vozidle měl zabudovaný vypínač, kterým tachograf mohl ovládat. Kontrolovaná vozidla byla zároveň podrobena kontrolnímu vážení. Rekordmanem se tak stal jiný bulharský provozovatel, který mohl vézt 3 500 kg na vozidle a 3 500 kg na přívěsu. Dodávka byla ve skutečnosti přetížena o 1 712 kg a přívěs o 432 kg. V jeho případě činila kauce 27 tisíc korun.