Celníci odhalili ve dvou firmách v regionu 34 nelegálně pracujících cizinců

Celní úřad Plzeňského kraje - ilustrační foto

Při kontrolní akci zaměřené na nelegální zaměstnávání cizinců, zajistili celníci ve dvou společnostech celkem 34 nelegálně pracujících osob. V prvním případě navštívili celníci areál plzeňské firmy, kde v minulosti opakovaně zjistili nelegální zaměstnávání cizinců. Jednalo se o provozovnu, kde se poráží dobytek a zpracovává maso. Další kontrolovaná firma se nachází na Domažlicku a zabývá se kompletací jednoduchých výrobků.

„V době kontroly se v areálu plzeňské firmy nacházelo 40 pracujících osob, z toho 15 cizinců z Ukrajiny a Gruzie. Ty firmě poskytli k výkonu práce subdodavatelé na základě smlouvy o dílo. U všech cizinců bylo zjištěno porušení zákona o zaměstnanosti. Vykonávali práci nelegálně, bez pracovní smlouvy a bez pracovního povolení,“ uvedla Marcela Kašparová, mluvčí CÚ pro Plzeňský kraj.

Ve firmě na Domažlicku, která kompletuje kalendáře, hygienické potřeby a letáky, pracovalo nelegálně 19 cizinců z 26 kontrolovaných. Pocházeli z Ukrajiny, Moldávie a Gruzie. U čtyř z nich celníci navíc zjistili, že se zdržují neoprávněně na území České republiky. Přivolaná policejní hlídka tyto osoby eskortovala k provedení úkonů správního vyhoštění z území ČR.

„Uvedení cizinci pobývali v ČR na základě polských víz nebo biometrických dokladů Ukrajiny a do ČR přijeli jako turisté. Zjištěná porušení zákona o zaměstnanosti postoupil Celní úřad pro Plzeňský kraj k dalšímu řízení na místně příslušný oblastní inspektorát práce. Zaměstnavatelům hrozí sankce až do výše deseti milionů korun,“ vysvětlila mluvčí Kašparová.

Od začátku roku 2019 Celní úřad pro Plzeňský kraj provedl zhruba 50 kontrol zaměřených na nelegální zaměstnávání cizinců. V průměru při každé druhé kontrole narazí celníci na nelegálně zaměstnané cizince. Většinou se jedná o pracující cizince, kteří v ČR pobývají jako turisté. Dále jde o cizince, kteří mají pracovní víza do Polska nebo o cizince, kteří se prokazují padělanými doklady.

Celní úřady rovněž kontrolují plnění povinnosti zaměstnavatelů vůči úřadu práce, kdy jsou povinni nahlásit nástup zaměstnance z jiných států EU a cizinců do zaměstnání. Za nesplnění této informační povinnosti vůči úřadu práce mohou firmy dostat pokutu až do výše 100 tisíc korun.