Část sídliště Vinice by se měla změnit. Město představí obyvatelům studii

Vnitroblok Bzenecká – Strážnická v Plzni na Vinicích by měl projít proměnou. Městský obvod Plzeň 1 si nechal zpracovat studii, kterou chce obyvatelům představit.

Hlavními nedostatky, které studie zjistila, jsou zejména nedostatečná cestní síť, jež nereaguje na skutečné potřeby chodců, což potvrzuje velké množství vyšlapaných cestiček mimo hlavní chodníky. Rozsáhlá plocha vnitrobloku taktéž vytváří těžko uchopitelné anonymní prostředí, které nenabízí prostory pro příjemný pobyt či setkávání a nevyužívá rekreační potenciál zeleně. Studie tedy měla za cíl zejména více rozčlenit rozsáhlé plochy, doplnit vhodné pěší trasy, nahradit nefunkční mobiliář a doplnit ho o nové pobytové prvky pro děti i dospělé a v neposlední řadě navrhnout vhodnou výsadbu stromů a keřů a revitalizaci travnatých ploch.

„Jaké změny studie veřejného prostoru vnitrobloku navrhuje, mohou zjistit občané právě na připravovaném veřejném projednání. Zajímat nás bude každý názor. Všechny připomínky občanů zpracujeme a předáme projektantovi, který bude připravovat projektovou dokumentaci revitalizace,“ uvedla starostka Městského obvodu Plzeň 1 Helena Řežábová.

Projednání s obyvateli okolních domů proběhne 3. 6. 2019 od 16:30 v jídelně 7. ZŠ, Brněnská 1040/36 Plzeň.