Část Roudné čeká možná proměna. Obvod zvažuje vznik tůňky nebo rybníčku

foto: ÚMO 1

Rozšířit vodní plochu tak, aby došlo k navýšení možného zadržování vody v krajně, chce první plzeňský obvod v lokalitě Prameny na Roudné. 

foto: ÚMO 1

„V lokalitě Prameny na Roudné v místě, kde se již voda samovolně rozlévá, uvažujeme o rozšíření vodní plochy tak, aby došlo k navýšení možného zadržování vody v krajině, a to vytvořením tůňky či rybníčku navazujícího na již stávající vodní plochu.“ uvedla starostka Helena Řežábová.

Realizací tohoto záměru by vznikla další menší tůňka v kaskádě s délkou hráze 16 metrů, přičemž odtěžený materiál by byl použit na úpravu terénních nerovností v horní části nad pomníkem starousedlíků.

Právě u pramenů proběhlo minulý týden jednání starostky Heleny Řežábové a místostarostky Ilony Jehličkové se zástupkyněmi oddělení urbanistické zeleně a místními obyvateli o možné podobě proměny lokality u Pramenů na Roudné.