Být skautem je v Plzni populárnější, základna se zvedla za rok o více než 100 lidí

ilustrační foto

Přesně 1899 členů hlásí oddíly v okrese Plzeň – město. Počet skautů a skautek v Plzni a jeho nejbližším okolí opět narostl. Členská základna se meziročně zvedla o 128 členů, přičemž 1290 členů je mladších 18 let. Vychází to z výsledků letošní registrace.

„Potvrzuje se dlouhodobý trend, který sledujeme od roku 2012, kdy členská základna v Plzni a okolí začala růst. Mám z toho radost, z výsledků je patrné, že zájem o skautování je v našem okrese velký,“ říká předseda okresní rady Jaroslav Liška s tím, že největší zájem mají děti v mladším věku, jejichž počty meziročně stoupají a tvoří nadpoloviční většinu celé členské základny v Plzni.

Se stále se zvětšující členskou základnou se pojí i zvyšující se požadavky rodičů. „Snažíme se tvořit kvalitní program a vychovávat kvalifikované vedoucí, kteří se snaží tvořit inspirativní a obohacující programy odpovídající dnešní době,“ dodal Liška.

Počty skautů a skautek rostou už od roku 2012, kdy se členská základna začala zvětšovat. Jen mezi lety 2017 až 2019 narostl počet skautů v Plzni o více než 200 členů. Nyní můžeme říci, že každý 90. občan Plzně je skaut. V rámci celé České republiky se v minulém roce počty členů přehouply přes 60 000. Růst lze pravděpodobně zčásti přisuzovat i celospolečenskému trendu, kdy rodiče stále častěji hledají pro své děti kvalitní volnočasové aktivity.

V Plzni se nachází více než padesát oddílů, které připraví pro své členy přes desítky táborů a akcí. Na fungování těchto oddílů se podílí celá řada skautských dobrovolníků, kteří ve svém volném čase tvoří program a starají se o vše potřebné.