Bydlení pro lidi v těžké životní situaci

Radnice Dobřany

Zastupitelstvo města Dobřany   rozhodlo o tom, že město podá žádost na rekonstrukci objektu čp. 145, který se nachází přímo v centru – náměstí T. G. Masaryka, a to do dotačního titulu na výstavbu 4 bytů z výzvy č. 19 – Sociální bydlení ITI (IROP č. 60).

Dagmar Terelmešová / foto: senat.cz

Vzhledem k velkému množství žádostí o byty v Dobřanech je každé rozšíření bytového fondu přínosem. Ve stávajícím objektu čp. 145 jsou dva byty, z nichž pouze jeden může být využíván. Zásadní a úplnou rekonstrukcí vzniknou čtyři  plnohodnotné byty a v přízemí zůstanou zachovány nebytové prostory. Z dotace je možné na rekonstrukci objektu získat 7,5 milionů korun, což je při celkovém rozpočtu akce 10 milionů podstatná částka.

„Co si má občan představit pod pojmem sociální bydlení? Jedná se o bydlení pro lidi pracující, kteří se však ocitli v těžké životní situaci. Jsou to ženy samoživitelky, mladé rodiny, které žijí v bytě s rodiči v tzv. přeplněných bytech, nebo ti, kteří ztratili partnera. O přidělení těchto bytů bude na návrh sociální komise města rozhodovat Rada města Dobřany,“ uvedla Dagmar Terelmešová, místostarostka Dobřan.