Budováním hmyzích domečků a broukovišť chrání MO Plzeň 2 přírodu

Takové objekty na území městské části Slovany slouží jako útočiště pro hmyz a další živočichy.

Úbytkem hmyzu, který se stal ožehavým tématem se zabývá i druhý plzeňský obvod. Cílem je obnova hmyzích společenství a zároveň zamezení dalšího hubení hmyzu. Stav mohou pomoci zlepšit broukoviště. Jedná se o uměle sestavený soubor kmenů, částí kmenů nebo masivních větví, které vytváří prostor pro organismy vázané na odumírající nebo odumřelé dřevo. U všech součástí broukoviště platí, že by měly být stabilně poskládané, aby nehrozil jejich sesuv.

V městském obvodě Plzeň 2 – Slovany se snažíme reagovat na znepokojující situaci a to například vytvořením lepších podmínek pro život hmyzu stavbou hmyzích domečků nebo broukovišť. Hmyzí domečky lze spatřit především v areálu školek, kde se u dětí přirozenou a hravou formou podporuje informovanost o přírodě a možnost pozorování života hmyzu,“ uvedl starosta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner (ODS).

Odbor životního prostředí MO P2 – Slovany se chce zaměřit především na ponechání mrtvého dřeva po kácení jako náhradu za mizející stanoviště starých stromů. Ve vytipovaných lokalitách se seskládá dřevo tak, aby došlo ke kontaktu s půdou a tak nabídlo možnost úkrytu či potravy dalším organismům. I přes svůj název broukoviště neposkytuje úkryt pouze hmyzu. Zabydlet se v něm mohou i ještěrky, slepýši nebo drobní pěvci. Spolu s umístěním broukoviště bude instalována i informační tabulka.

Broukoviště se hodí zejména do přírodních částí města. Na zkoušku jsme jedno nechali nainstalovat u řeky Radbuzy v lokalitě „U Převozníka.“ Toto místo se doslova nabízí pro podporu hmyzu. Další instalace máme v plánu umístit při obnově parčíku v Polní ulici,“ prozradil místostarosta obvodu Jan Fluxa (TOP 09).

Pomoci zastavit vymírání hmyzu se dá omezením používání insekticidů, podporou výsevu trávobylinných společenstev, omezením sečí, ale také umisťováním broukovišť a hmyzích domečků.