Budova Filozofické fakulty v Plzni prochází významnou rekonstrukcí

foto: ZČU

Budova na rohu Veleslavínovy a Sedláčkovy ulice má za sebou dvě etapy rekonstrukce, aktuální třetí už je poslední.

foto: ZČU

Namísto studentů a pedagogů patří sídlo Fakulty filozofické Západočeské univerzity na rohu Veleslavínovy a Sedláčkovy ulice stavbařům. Rekonstrukce památkově chráněné budovy je v závěrečné třetí fázi a až skončí, bude zrekonstruovaná kompletně.

První etapa rekonstrukce se týkala učeben a laboratoří a byla financována z dotace  Operačního programu VaVpI. Druhou etapu hradila ZČU z vlastních zdrojů a budova díky ní získala vloni novou střechu.

Nyní se dělá to, nač při první etapě nedošlo. „Vznikají nové prostory pro děkanát fakulty, prostory kateder a učebny. Vysoutěžená částka této etapy je 12 milionů Kč, z toho 10 milionů jsou dotační zdroje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,“ uvedl kvestor Západočeské univerzity Petr Beneš s tím, že dokončení vnitřních prostor včetně výměny oken v celé budově předpokládá do konce ledna. „Novou fasádu dostane budova v jarních měsících, až to umožní klimatické podmínky,“ dodal kvestor.

foto: ZČU

Jelikož je budova kulturní památkou, přispívá Západočeská univerzita její rekonstrukcí ke zlepšení stavu památkové zóny v centru města Plzně, kde město zároveň rekonstruuje komunikace.

V příštím roce by měla skončit rovněž rekonstrukce nedaleké budovy Fakulty pedagogické ve Veleslavínově ulici. ZČU rekonstruuje budovy v celé Plzni postupně a koncepčně, práce provádí tak, aby mohla zachovat jejich provoz. Příkladem může být proměna budovy s adresou Univerzitní 22 v areálu kampusu na Borech, v níž sídlí Fakulta strojní, Fakulta ekonomická a Ústav jazykové přípravy. Univerzita v budově zrekonstruovala 4. až 6. patro, sociální zařízení v krčku K1 a K2. Příští rok přijde na řadu 7. patro, vstupní prostor a část hlavních rozvodů inženýrských sítí. V dalších letech budou práce pokračovat a budova má ve finále získat nový kabát v podobě šedomodrého opláštění.

Provoz budov Západočeská univerzita v posledních letech výrazně zefektivnila tím, že všechny objekty, které využívá, také vlastní.