Budova Fakulty filozofické dostala nový kabát

foto: ZČU

Památkově chráněná budova Filozofické fakulty na rohu Sedláčkovy a Veleslavínovy ulice prošla přestavbou. Nejprve se upravily vnitřní prostory, na jaře letošního roku získala budova novou fasádu.

foto: ZČU

Původně gotický dům, který se později dočkal nejprve renesanční a před rokem 1738 také barokní přestavby, rekonstruovala ZČU ve třech etapách rozložených do sedmi let. První etapa se týkala učeben a laboratoří a financovala ji dotace ve  výši přes 20 milionů, druhou etapu, která spočívala v pořízení nové střechy v hodnotě asi 5,2 milionu, hradila ZČU z vlastních zdrojů. Závěrečná třetí etapa za 14,5 milionů, z nichž 10,2 milionů hradila dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zajistila budově nové prostory pro děkanát fakulty, prostory kateder a učebny a nová okna. Během rekonstrukce našli stavbaři v několika místnostech určených pro děkanát dřevěné parkety. I ty tak prošly renovací a přispívají k reprezentativnímu vzhledu kanceláře děkana a sousedních prostor včetně jednací místnosti. V jarních měsících letošního roku získala budova také novou fasádu. Celá rekonstrukce probíhala pod dohledem památkářů.

Zrekonstruovaný objekt tvoří dvě propojené budovy – Sedláčkova 38 a 40. V prvním patře sídlí děkanát Fakulty filozofické, který byl po dobu oprav provizorně umístěn v budově v Jungmannově ulici, v přízemí se nachází studijní oddělení fakulty, z nedalekých prostor na rohu Sedláčkovy a Solní (Sedláčkova 31) se do opraveného objektu přestěhovala katedra historických věd, dále jsou tu kanceláře a laboratoře katedry antropologie a katedry archeologie.