Budoucí primátor Plzně Martin Baxa: Máme kompletně hotový text koaliční smlouvy

Memorandum o koaliční spolupráci podepsali Roman Zarzycký, Martin Baxa, Michal Vozobule a Martin Zrzavecký. Foto: Plzen.eu

Členové radniční koalice, která bude na základě povolebního vyjednávání stát příští čtyři roky v čele města Plzně už mají kompletně hotový text koaliční smlouvy. Ten vychází z memoranda o koalici, které podepsali zástupci ANO, ODS, TOP 09 a ČSSD už 17. října. Tento týden text koaliční smlouvy podepíší všichni členové nové koalice. Informoval o tom Martin Baxa (ODS), který by se měl stát primátorem města Plzně.

„Začátkem tohoto týdne se podařilo dát konečně koaliční smlouvu dohromady. Zahrnuje jednak mechanismy koaličního vládnutí, tedy toho předpokladu, jak bude koalice fungovat. Popisuje také jednotlivé gesce jednotlivých členů rady tak, jak byly navrženy jednotlivými koaličními stranami. Jsou v ní zakotveny i komise a výbory, které se budou zřizovat. Dále obsahuje pojistky koaličního vládnutí. Je to vlastně komplexní dokument, který vytváří jasný půdorys pro naše koaliční vládnutí,“ uvedl ke vznikající koaliční smlouvě současný první náměstek primátora Martin Baxa.

Koaliční smlouva potvrzuje rozdělení resortů pro členy rady tak, jak se původně navrhlo v memorandu o koalici. Koaliční smlouva ve své příloze v rozdělení kompetencí už jenom precizuje to, co by jednotlivým členům rady mělo spadat do jejich gesce. Ať už je to věcné vymezení oblastí, dohled nad jednotlivými odbory magistrátu nebo společnostmi, které město zřizuje a zakládá.

„Předpokládá se, že zůstane zachován počet výborů v současné podobě a v současném počtu. Bude tedy kontrolní výbor, finanční výbor a výbor pro zadávání veřejných zakázek. Věříme tomu, že se do 23. listopadu uskuteční ustavující jednání zastupitelstva. Následně bude nejdůležitějším úkolem nové koalice schválit rozpočet města Plzně na rok 2019. V kontextu koaliční smlouvy začne rada zpracovávat programové prohlášení, které bude zahrnovat jednak priority naší koaliční vlády pro období čtyř koaličních let. Také jsem se začal předběžně seznamovat i s tím, co se týká agendy fondů Evropské unie. Programové prohlášení by mělo obsahovat i priority pro finanční období Evropské unie po roce 2020. Tedy projekty, které budou svou váhou a délkou překračovat hranice jednoho volebního období,“ doplnil budoucí primátor Plzně.

Vznikající koalice obsadí 33 ze 47 křesel v Zastupitelstvu města Plzně. Hnutí ANO bude mít v radě města čtyři členy, ODS tři a TOP 09 a ČSSD po jednom. ANO volilo 22,2 procenta lidí, ODS 22,11 procenta, což oběma vyneslo 13 mandátů. Martin Baxa ale získal ve městě nejvíc preferenčních hlasů.

Vedle už zmíněného postu primátora, které má obsadit Martin Baxa, se stane Roman Zarzycký (ANO) 1. náměstkem primátora pro strategické řízení obchodních korporací s majetkovou účastí města a pro oblast sportu. Náměstek primátora pro oblast technickou bude Pavel Šindelář (ODS), náměstek primátora pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče a sociálních věcí Ivana Mádlová (ANO), náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule (TOP 09).

Radním pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem pak bude David Šlouf (ODS), radním pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Vlastimil Gola (ANO), radní pro oblast školství Lucie Kantorová (ANO). Zbývající devátý post radního pro oblast bezpečnosti obsadí současný primátor Martin Zrzavecký (ČSSD).