Brusel pomůže řešit problém českých včel. Europoslanec na to získal miliony

ilustrační foto / plzen.cz

Včely a jejich produkty jsou poměrně přesnými indikátory životního prostředí. Sbírají nektar a pyl rostlin v rozmezí až 15 km a v průběhu svého života tak přirozeně přicházejí do kontaktu s látkami vyskytujícími se v jejich okolí. Právě na této skutečnosti je postaven projekt europoslance ze západních Čech Pavla Poce (ČSSD) a jeho kolegů v Evropském parlamentu. Brusel na ně vyčlenil 32,5 milionu korun. Poc o tom informuje na svých webových stránkách.

Projekt spočívá v nenásilném monitorování kvality životního prostředí samotnými evropskými včelaři, kteří mimo jiné zmapují problematické geografické oblasti a také ukáží, jestli je respektována současná legislativa týkající se pesticidů. Ty totiž mají dalekosáhlý vliv na zdraví nejen včelstev, ale i lidí.

Pavel Poc

„Práce na přípravě projektu nebyla zrovna lehká. Nicméně jsem velmi rád, že se měsíce příprav vyplatily, a že tak budeme mít v ruce hmatatelné důkazy o tom, jestli jsou pesticidy používány správně a je chráněno životní prostředí i naše zdraví,“ říká Pavel Poc. Na výsledky zkoumání netrpělivě čekají čeští včelaři, kteří se v posledních letech potýkají s velkými problémy ve svých včelstvech. Výstupy z projektu by jim mohli pomoci určit příčiny úhynů a nemocí včel.

Problematice zdraví včel se v Evropském parlamentu Pavel Poc věnuje dlouhodobě. V roce 2011 pracoval mimo jiné na zprávě Zdraví včel a problémy v odvětví včelařství. Později inicioval otázku na Evropskou komisi týkající se problematických neonikotinoidů. Ty představují jedny z nejpoužívanějších pesticidů dodnes ohrožující včelstva i ostatní živočichy. „Úbytky populace včel jsou závažným problémem. Jsou výsledkem souběhu vícero faktorů, a to nemocí, působením klimatických změn, invazivních druhů, změnou krajiny či právě používáním pesticidů,“ komentuje důvody pro podání návrhu Pavel Poc.