Britský den v Plzni pro malé a střední firmy

Pomoci malým a středním podnikatelům zvýšit jejich konkurenceschopnost a lépe se zorientovat v tržních příležitostech má chystaný Britský den. Na akci se podílejí významné podniky i zastupitelstvo města.

Plzeň se ve středu 23. dubna stane dějištěm Britského dne, unikátní akce Britské obchodní komory ve spolupráci s Magistrátem města Plzeň a Plzeňským krajem. Do Plzně přijedou zástupci firem, aby s místními podniky nalezli nové obchodní příležitosti.

Britský den bude zahájen interaktivními semináři a přednáškami ve Vědeckotechnickém Parku pod záštitou náměstka primátora statutárního města Plzně, Martina Zrzaveckého. Akci podpořily přední firmy jako například Vodafone, Moore Stephens, GE Money Bank a mnoho dalších, kteří mají za cíl svými příspěvky pomoci k rozvoji a zvýšení efektivnosti podnikání v kraji. Následovat bude večerní networkingová recepce v 3D Planetáriu , která bude příležitostí seznámit se se zajímavými osobnostmi nejen z regionálního obchodního prostředí. Nad večerem převzal záštitu primázor Plzně Martin Baxa.

Britská obchodní komora se touto formou rozhodla podpořit podnikatele v českých regionech. Na Britský den v Plzni bude navazovat řada akcí i v ostatních krajských městech. “Britský den je skvělou příležitostí podpořit rozkvět malých a středních podniků v České republice a představit místním firmám aktivity našich členů,“ říká Marcela Roche, ředitelka Britské obchodní komory. „Semináře budou šité na míru, abychom co nejlépe vyhověli potřebám podnikatelů v jednotlivých městech,“ upřesňuje Marcela Roche charakter akce.

Britský den je ukázkou výjimečné spolupráce firem, podnikatelů, neziskových organizací a státních institucí, která reaguje na potřebu rozvoje a spolupráce českých malých a středních podniků. Důraz je kladen především na sdílení zkušeností z praxe a inovace v podnikání.