Brexit je symbol. Skutečný problém vidí europoslanec Pavel Poc v Evropské komisi

Pavel Poc / foto: YouTube

Kdyby byla Evropská unie státem a Evropská komise vládou, patrně by již padla. Přesvědčen je o tom europoslanec ze západních Čech Pavel Poc (ČSSD). Rozebírá to v článku, který o britském referendu zveřejnil na webu ČSSD. 

„Současná kritická situace v Evropské Unii je nyní symbolizovaná britským referendem o setrvání v Evropské unii. Jenomže Brexit je v podstatě pouze symbolem, krize se samotného Brexitu v podstatě netýká. Téměř ve všech zemích EU lze pozorovat některé typické názory a pocity. Bez ohledu na to, jestli jsou pravdivé nebo oprávněné, tyto názory poté modelují vztah občanů k EU. Dostáváme se tedy do začarovaného kruhu,“ píše P/avel Poc.

Evropané mají podle europoslance dojem, že Evropské unii nikdo nevládne, a pokud ano, tak špatně. Na základě dojmu, že je Unie ovládána pouze Německem a Francií pak například ve Švédsku posuzují Brexit jako další krok tímto směrem. Britové mají často pocit, že nedosáhnou na proces legislativní tvorby, že legislativní tvorbu neumí ovlivnit. V případě Británie, která ovlivňuje evropskou legislativu dlouhodobě víc než je zdrávo, je to  skutečně paradoxní.

„Paradoxně jde především o produkty tak zvané komitologie. Jde tedy o proces, který je pod kontrolou přímo zástupců členských států. Občané EU mají pocit, že se Unie nestará o jejich obranu a ochranu, že selhává při zajištění jejich bezpečnosti, alibismus členských států tuto kompetenci jaksi psychologicky přesouvá na úroveň EU. Z čehož vzejde zkreslený vzkaz – EU se nestará o sociální otázky a neřeší migrační krizi,“ tvrdí Pavel Poc.

Společným jmenovatelem velké většiny problémů je podle něho ale Evropská komise. Ta se prý nyní stala vskutku arogantním, od reality i od evropských občanů odtrženým tělesem, které rozděluje  místo aby sjednocovalo, komplikuje  místo aby zjednodušovalo, zatmívá  místo aby vysvětlovalo. Je to vidět s každým novým návrhem, každou novou diskusí se zástupci komise v Evropském parlamentu, s každým vyjednáváním. „Kdyby EU byla státem, a Komise vládou, patrně by již padla. Nyní je tedy na Evropském parlamentu, aby ke konání Evropské komise zaujal velmi silný postoj. Pokud tak neučiní, bude to teprve skutečné ohrožení evropského projektu, protože půjde o důkaz, že demokratická linka mezi evropskými voliči a správou veřejných věcí na evropské úrovni byla přerušena,“ tvrdí europoslanec Pavel Poc.