Brdské lesy nepustoší kůrovec, problém představují návštěvníci, kteří tam rozdělávvají oheň

ilustrační foto / plzen.cz

Až doposud se v Brdech téměř neprojevila kůrovcová kalamita, která se jinak šíří lesy napříč Českou republikou v důsledku suchého počasí. Vojenské lesy hospodařící v Brdech zatím neregistrují kalamitní stav kvůli lýkožroutovi či dalším škůdcům, ani žádné závažné ohrožení zdravotního stavu lesa. Mnohem větší problémy správcům lesa způsobují spíše návštěvníci, kteří v suchých porostech rozdělávají ohně.

„Na ochranu brdských lesů jsme podnikli celou řadu aktuálních ochranných opatření, především šlo o preventivní kroky proti dřevokaznému hmyzu a zvýšený monitoring výskytu škůdců. Vedle toho jsou v běhu dlouhodobé strategické kroky, kterými reagujeme na klimatické změny. Již řadu let probíhá v Brdech postupná změna dřevinné sklady, v rámci které se nám daří zvyšovat podíl melioračních a zpevňujících dřevin. Běží také program na zvýšení retenční schopnosti krajiny, ve kterém budujeme drobná vodní díla,“ uvedl ředitel divize VLS Hořovice Petr Švadlena. Aktuálně se podle něj sucho nejvíce projevuje větším úhynem sazenic lesních dřevin při obnově porostů, kdy vojenské lesy budou muset část výsadby obnovovat.

Mnohem větší nebezpečí než kůrovec představují pro brdské lesy návštěvníci chráněné krajinné oblasti, kteří rozdělávají v suchém počasí v lesích ohně. „Za poslední dva roky registrujeme desítky mimořádných událostí v důsledku rozdělávání ohňů v lese. Apeloval bych v této souvislosti na všechny návštěvníky Brd, aby se rozdělávání ohňů vyvarovali, protože situace je krajně nebezpečná,“ upozornil ředitel Švadlena.

K požárům způsobeným od rozdělaných ohňů museli jen během uplynulého měsíce vyjíždět hasiči opakovaně. „Většina událostí má rok co rok naprosto stejný charakter. Návštěvník si rozdělá oheň, následně jej nedohasí a místo opustí. Posléze náhodný kolemjdoucí či lesník zjistí doutnání a musí přivolat hasiče,“ popisuje vedoucí lesní správy Obecnice Václav Pernegr.

„Správný táborník za suchého počasí oheň v lese nikdy nerozdělá. Nemluvě o tom, že stále platí zákaz rozdělávaní ohňů do 50 metrů od lesního porostu. Rád bych upozornil, že na území CHKO není žádné legální tábořiště,“ dodal Petr Švadlena.

Jak dodal, všechny mimořádné události způsobené ohněm se v Brdech podařilo zatím zachytit a eliminovat v zárodku, brdští lesníci se však obávají, kdy nastane situace, kdy se tato mimořádná událost vymkne kontrole.