Boj o Plzeň vrcholí, co slibují politické strany svým voličům?

Ilustrační foto. Foto: plzen.cz

O důvěru voličů se v Plzni před komunálními volbami uchází celkem 16 politických stran, hnutí i dalších politických uskupení, jejichž kandidáti by se chtěli podílet na vedení čtvrtého nejlidnatějšího města v České republice. To letos hospodaří s rozpočtem ve výši 6,119 miliardy korun. Všechny strany a hnutí slibují ve svých programech, jak Plzeň zvelebí a jak bude pod jejich vedením vzkvétat. Mezi nejčastější sliby patří zlepšení bezpečnosti, výstavba akvaparku, parkovišť i parkovacích domů a také zlevnění veřejné dopravy nebo dostavba obou obchvatů města.

Do velkého městského zastupitelstva se volí 47 zastupitelů. Podle červnového průzkumu volebních preferencí od společnosti SANEP by se přes pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do zastupitelstva dostalo sedm politických subjektů. Za vítězným hnutím ANO následuje ODS, Piráti, SPD, TOP 09, ČSSD a KSČM.

V současné době už je ovšem v plném proudu předvolební kampaň, která může výsledky tohoto průzkumu zahýbat. Pojďme se proto podívat na priority jednotlivých stran a zásadní body jejich volebních programů, kterými chtějí získat hlasy voličů.

Jako další priority zmiňují lídři kandidujících uskupení výstavbu domů pro seniory a byty pro mladé rodiny. Peníze na tyto projekty chtějí většinou získat kombinováním městských, krajských, státních i evropských zdrojů. Z důvodu velkého počtu zahraničních agenturních dělníků a s tím souvisejícím nárůstem kriminality v Plzni chtějí někteří lídři posílit městskou policii. Město by navíc mělo víc tlačit stát do změny legislativy, aby se dosáhlo zvýšení kompetencí pro městskou i státní policii, které by tak účinněji mohly vstupovat do ubytoven a provádět tam kontroly.

Pro hnutí ANO je prioritou dostavba obou obchvatů a vybudování odstavných parkovišť a parkovacích domů v sídlištích. „Chceme vystavět kolem 500 nájemních bytů pro mladé rodiny. Dalším bodem programu je stavba akvaparku. V tomto případě by se mělo jednat o soukromou investici s podporou města. Soukromého investora pomůže aktivně vyhledat hnutí ANO. Prosadíme roční předplatné MHD za polovinu a snížíme věkovou hranici pro jízdné zdarma,“ řekl lídr kandidátky ANO Roman Zarzycký. Dále chce ANO snížit počet heren na území města, posílit městskou policii a zabránit provozování nelegálních ubytoven. Podle Zarzyckého by se město mělo pokusit vykoupit městské lázně, kde by mohlo vzniknout wellness s bazénem a také ubytovací prostory. ANO také podpoří vznik slalomové vodní dráhy, tedy vybudování umělého vodního kanálu. Pro seniory plánuje ANO rozšíření populární služby Senior Taxi a zřízení senior pointu, kde zaškolený úředník pomůže seniorům vyřídit jejich záležitosti.

Také pro ČSSD je zásadní dostavba Západního okruhu a silnice kolem Boleveckého rybníku, „Propojením Studentské, Rokycanské a Koterovské ulice odvede především tranzitní doprava mimo centrum města,“ řekl lídr kandidátky a současný primátor Martin Zrzavecký. Veřejnou dopravu zdarma si podle ČSSD zaslouží nejen děti, ale i senioři nad 65 let. Pro ostatní předplatitele chtějí vyjednat slevy na jízdném. ČSSD chce také v Plzni úplně zrušit poplatky za odvoz a likvidaci odpadů. Slibují si od toho, že zmizí černé skládky. Už teď hradí město tři čtvrtě nákladů za odpadky, což představuje částku kolem 200 milionů korun ročně a proto navrhují jejich úplné zrušení. Také ČSSD chce posílit pravomoci Městské policie pro řešení pouliční kriminality. Podle Zrzaveckého musí město postavit tramvajovou trať na Borská pole, dostavět přestupní terminály ve veřejné dopravě a podle jeho slov má město připravené peníze na budování parkovacích domů v sídlištích.

Jako volební prioritu v oblasti dopravy, chce vedle dokončení obchvatů ODS prosadit nový komplexní parkovací systém, který by se řídil principem „parkuj, kde bydlíš“. Občanští demokraté ovšem myslí také na oblast oddechu a sportovního vyžití pro všechny Plzeňany. „Prosazujeme rekonstrukci Prokopávky a vyčištění Borské přehrady a její přetváření ve veřejnou, zdarma přístupnou rekreační a oddechovou zónu,“ uvedl lídr kandidátky a současný náměstek primátora Martin Baxa. ODS také prosazuje, aby mohli občané města sami rozhodovat o veřejném prostoru. Každý rok chtějí vyčlenit z rozpočtu minimálně 20 milionů korun na úpravy veřejného prostoru, o jejichž využití od začátku do konce rozhodne veřejnost. ODS plánuje vytvoření speciální zásahové jednotky městské policie. Jejím hlavním úkolem bude tvrdá, důsledná, soustavná a dlouhodobá kontrola soukromých ubytoven a monitoring bezpečnosti kolem nich.

Koalice KDU-ČSL – Pravá volba pro Plzeň preferuje stavbu tramvajové trati k ZČU včetně autobusového terminálu pro příměstské linky a záchytného parkoviště, což jsou akce financované městem a dotacemi EU. I tato koalice prosazuje dostavbu obou okruhů, parkovací domy u bazénu na Slovanech, u Luny na Borech, u Atomu na Lochotíně a záchytná parkoviště pro přespolní u Úřadu práce a na Světovaru, u dálničního přivaděče. „V bezpečnostních tématech chce koalice dosáhnout situace, kdy budou policisté více v ulicích a nebudou zavaleni úředními lejstry. Městské monopoly musí zůstat v majetku Plzně, vodárny ani jiného klíčového podniku se město nesmí zbavit. Okrajové části Plzně nesmí být na okraji zájmu, infrastruktura se musí budovat v celém městě, ne jen tam kde bydlí hodně voličů,“ řekl lídr kandidátky Petr Náhlík.

Otevřená a transparentní radnice, wi-fi v plzeňské MHD zdarma, zlepšení neúnosné situace kolem ubytoven i zahraničních agenturních pracovníků, zapojení učitelů, rodičů a žáků do rozhodování a plánování školy nebo vybavení školy, to jsou některé hlavní body programu, se kterým jdou do voleb v Plzni Piráti. Podobně jako ODS by chtěli i Piráti do rozhodovacího procesu o veřejných věcech více zapojit občany města. Dalším nápadem je zavedení expresních spojů na některých linkách MHD, které by, podobně jako rychlíky, nestavěly v každé zastávce po trase a zrychlila by se tak přeprava. „Zvýšení počtu parkovacích míst bez toho, aniž by se stavěly vysoké nákladné parkovací domy chceme dosáhnout tím, že některá stávající parkoviště o jedno patro zvedneme. Ve spodní části by byly garáže, které by si mohli zájemci pronajímat, nahoře by zůstal zachovaný počet parkovacích míst,“ řekl lídr kandidátka Pavel Bosák.

TOP 09 staví svůj volební program na pěti hlavních oblastech, kterými jsou vzdělání, životní prostředí, doprava i parkování, koncepční rozvoj města a více příležitostí pro trávení volného času. „Našimi prioritami je městský silniční okruh, nedořešené kanalizace a vodovody. Chceme vybudovat rezidenční a placené zóny, kde občané města musí mít přednost, dále pak záchytná parkoviště s napojením na MHD. Město potřebuje různé typy parkovacích objektů v klíčových místech, jako je například Bazén Slovany, u Luny, Světovar, Severní předměstí,“ shrnul nejdůležitější body programu lídr kandidátky Michal Vozobule. TOP 09 od začátku propaguje projekt stavby akvaparku v Plzni, dlouhodobě prosazují nulovou toleranci k tvrdému hazardu. Městští policisté pak musí být více na ulicích. A to nejen jako represe, ale především pomoc občanům a návštěvníkům města. V Plzni by se podle TOP 09 neměly stavět žádné další obří montovny a městem by se mělo projekt bezpečně na kole.

Pro představitele KSČM je nejdůležitější dostavba tramvaje na Borská pole s dotací z EU, potom dostavba severozápadního obchvatu města, východní průtah. „V oblasti parkování pomůže budování odstavných parkovišť a vybudování několika parkovacích domů v exponovaných místech,“ řekl lídr kandidátky Václav Štekl. Ze sociálních témat prosazují stavbu domu se zvláštním režimem pro seniory a stavbu městských nájemních bytů, které by měli využívat jak mladé rodiny, tak i senioři. Komunisté chtějí navýšit počty strážníků městské policie a požadují jejich větší preventivní působení v krizových lokalitách. Také oni by chtěli ze své pozice zvýšit tlak na poslance, aby provedli legislativní změny pro personální agentury. Ty by měly být zodpovědné i za propuštěné dělníky, které dovezly za účelem zisku do ČR.

Navýšení rozpočtu městské policie a více strážníků, kteří se budou v mnohem větším množství a zejména pak v nočních hodinách pohybovat v ulicích Plzně požaduje SPD. Plzeň podle SPD nutně potřebuje řešit otázku parkování a zklidnění centra města. „Budeme prosazovat vybudování záchytných parkovišť u příjezdových komunikací, jako je Rokycanská, Klatovská, Nepomucká, Plaská a Domažlická ulice. Lidé dojíždějící do zaměstnání do Plzně tak nebudou zatěžovat dopravu v centru. Parkoviště bude za zvýhodněný tarif 20 Kč na den a slevu na jízdném MHD. Parkoviště budou využívat i obyvatelé dotčených čtvrtí,“ zmínila volební priority SPD jeho lídryně Jana Levová. Podle jejích slov by měly na ploše po bývalém DK Inwest vyrůst v původně navržené luxusní čtvrti také malometrážní a startovací byty pro mladé rodiny a seniory. Náměstí Republiky by chtělo SPD ochladit pro letní měsíce tak, že tam umístí stromy v mobilních kontejnerech, plánují také vybudovat na náměstí ochlazovací kanálky nebo mělké nádrže s vodou.

Do voleb v Plzni mohou samozřejmě zasáhnout i současní členové radniční koalice, Občané Patrioti, kandidující společně se STAN a s podporou Svobodných. Kromě západního okruhu považuji za naléhavé začít se starat o městský majetek, zejména pak o kulturní dům Peklo, důležitá je výstavba aspoň jednoho domova důchodců. Pro turisty a rodiny s dětmi podporují Patrioti stavbu slonince v plzeňské zoo. „Plzeň si při zachování farmářských trhů zaslouží i městskou tržnici. Na okraji města chceme vybudovat záchytná parkoviště. Město musí více spolupracovat se státními orgány při kontrolách ubytoven. Komunikovat s pracovními agenturami a zaměstnavateli. Chceme zvýšit místní poplatky v ubytovnách, peníze pak využít na lepší ostrahu rizikových míst s koncentrací problémových osob. Zvýšení poplatku by přineslo prostředky na posílení činnosti městské policie,“ přiblížil program Patriotů a STAN lídr jejich kandidátky Václav Chaloupek.