Blíží se období veřejných sbírek. Na co si dát pozor, abyste nenaletěli?

foto: Gymnázium L. Pika

Blíží se období vánočních svátků, chvilky, kdy si mnoho z nás uvědomuje, jak důležité je pomáhat potřebným, nezůstat k nim lhostejný. Možností jak přispět na potřebnou věc je velká řada a jednou z nich je pomáhat formou veřejných sbírek. Organizování veřejných sbírek má svá pravidla, která jsou daná zákonem. Na co si dát tedy pozor, abyste nenaletěli podvodníkům a vaše peníze se dostaly do těch správných rukou?

Asi nejčastější formou sbírky na ulicích je „Prodej předmětů“. Na požádání by nám měla fyzická osoba pověřená prováděním sbírky předložit kopii osvědčení krajského úřadu, který sbírku povolil, a plnou moc právnické osoby, tedy společnosti, pro kterou sbírku vykonává. „Právnická osoba provádějící sbírku je u tohoto typu sbírky povinna vyvěsit v místě konání sbírky uvedenou výši příspěvků na dobročinnou věc, čehož je často zneužíváno, neboť postačuje mít tuto informaci o výši příspěvku i minimálně viditelnou. Cena předmětu a výše příspěvku, který je určen pro dobročinné účely, nejsou totéž,“ informovala mluvčí strážníků Jana Pužmanová.

V praxi se podle Pužmanové policisté setkávají i s případy, kdy osoba pověřená prováděním veřejné sbírky požaduje po kolemjdoucích částky v řádech stovek korun, přičemž z informace o výši příspěvku se pak ale dozvíme, že na dobročinné účely putuje pouze 5 Kč. „Celková cena za jeden předmět není žel zákonem stanovena, může se tedy lišit. Zákonem není stanoveno ani procentuální rozmezí ceny předmětu a výše příspěvku na dobročinný účel,“ upřesnila mluvčí strážníků s tím, že se lze rovněž v praxi setkat s tím, že prodejci, ačkoliv mají prodávat předmět, vybírají na dobrou věc do obecní úřadem nezapečetěných pokladniček, aniž by předměty prodávali a vydávali.

Pokladnička zabezpečená pouze společností, která sbírku koná a nikoli příslušným obecní úřadem není pokladničkou ve smyslu zákona a nepodléhá povinnému komisionálnímu otevření. „Při prodeji předmětů totiž není vyžadována žádná pokladnička. Prodejce by měl být schopen jako při běžném prodeji v obchodě vracet hotovost, pokud nemají kolemjdoucí přesný požadovaný obnos. V praxi to znamená, že jakákoli částka vhozená do řádně nezapečetěné pokladničky bez obdržení předmětu není vlastně dohledatelná,“ dodala Pužmanová.