BILLBOARDY!!! Dle deníku The Economist jsou nejúspěšnějším reklamním médiem

foto: Venkovní reklama

Billboardy patří mezi nejefektivnější a nejrychleji rostoucí druh médií na světě. Staly se tak nejúspěšnější reklamním médiem desetiletí.

V posledních letech probíhá s občasnými přestávkami nejen v našem městě ale i v celé naší zemi debata na téma, jak billboardy škodí/neškodí naší společnosti, jak způsobují/nezpůsobují dopravní nehody, rozptylují řidiče na křižovatkách, spolujezdce na dálnicích, jak hyzdí fasády chátrajících budov v centrech měst a stojí daňové poplatníky peníze v době voleb. Nejvíce slyšet jsou při těchto debatách samozvaní odborníci na venkovní reklamu, kteří mají jasno, že billboardy patří minulosti. V USA mají jasno také, outdoorová reklama je médiem budoucnosti. Omezování reklamních ploch v městech s podtitulem bezpečnosti silničního provozu či neustále diskutovaný vizuální smog je, jak se zdá z nejvyspělejších států světa, také pohledem spíše zatracením hodný. V řadě světových měst s delší historií, Jeruzalém – staré město, či v řadě moderních metropolí Los Angeles, jsou stále billboardy umístěné a vnímané jako součást moderního světa a prostředí, ve kterém žijeme. Často je pohled kritiků billboardů „papežštější než papež“ a není podložen rozumnými argumenty.

foto: Venkovní reklama

Před několika týdny vyšel v týdeníku The Economist článek „Sign of the Times“, který analyzoval reklamní trh v USA a zaměřil se na outdoorovou reklamu jako takovou a její budoucnost. Z článku nepřímo vyplývá, že outdoor se dokázal v uplynulých dvou desetiletí v porovnání s ostatními tradičními médii nejlépe vypořádat s nástupem on-line reklamy a bude do budoucna spolu s on-linem hrát prim. Naše redakce se rozhodla článek volně přeložit, aby se i český čtenář dozvěděl, jaké jsou nejnovější trendy na poli OOH out-of-home (outdoorové) reklamy.

Většina forem tradiční reklamy – tisk, rádio a televize – ztrácela v posledních letech půdu pod nohama kvůli on-line reklamě, jen billboardy, které fungují již od 19. století a televize, si drží svoji pozici (viz graf). Tato venkovní reklama označovaná v anglicky mluvících zemích jako OOH (Out-of-home advertising – poznámka překladatele) poroste v USA v roce 2018 o 3,4 % a digitální DOOH (digital out-of-home), která v sobě zahrnuje LCD obrazovky na letištích a v obchodních centrech, v letošním roce poroste o celých 16%. Tento typ reklamy nemůže kolemjdoucí přeskočit nebo vyblokovat ze svého zorného pole jako on-line reklamy ve svém mobilním telefonu. (The Economist: November 10-16, 2018)

graf: Venkovní reklama

Z grafiky výše vyplývá, že pouze Outdoor a trochu i televize se dokázaly vypořádat s nástupem on-line médií, resp. rostou i v době jejich rozmachu. Za posledních 21 let rostl trh s venkovní reklamou v průměru o 2% ročně, což znamená více než 50% růst za měřené období. Naproti tomu noviny ztrácely na tržbách za stejné období v průměru 5 % ročně. Za 21 let je to úctyhodných 76%, o které noviny přišly na tržbách z reklamy.

Největším rozdílem mezi venkovní reklamou a reklamou v tištěných mediích je schopnost se adaptovat na nové digitální prostředí. Vlastníci billboardů jsou schopni v dnešní době využívat geografická data, která mobilní operátoři získávají z mobilních telefonů uživatelů a obchodníci s big daty je anonymizují a prodávají dál. Majitelé OOH je pak mohou využít a lépe zacílit na své cílové skupiny, když procházejí kolem. Tato big data se dají kombinovat, takže informace o dopravě, počasí a čase s dalšími externími daty mohou vytvořit velice relevantní reklamy v ten správný čas. Je tedy možné, aby reklamy nabízely kávu, když je venku zima a osvěžující nápoje, když je naopak horko. Billboardy lze dokonce programovat tak, aby nabízely léky na alergii, když znečištění vzduchu přesáhne určité limity. (The Economist: November 10-16, 2018)

Tento trend je umocněn použitím programovatelných reklamních platforem. V minulém roce Clear Channel a JCDecaux spustili programovatelné platformy, které umožňují značkám a agenturám nakupujícím media reagovat ne v řádu dnů nebo týdnů, ale v řádu několika málo minut. Odborníci na reklamu tvrdí, že venkovní reklamy budou stále více nakupovány jako online reklama na základě místa a počtu návštěvníků/uživatelů.

foto: Venkovní reklama

Tento trend umocní opět využití velkých dat, protože majitelé reklamních outdoorových sítí budou schopni přesně říct, kolik návštěvníků projde kolem jejich nosičů a zadavatelé reklamy budou schopni přesně vyhodnotit, jaké procento z uživatelů vystavených reklamě, například na kabelku Luis Vuitton, pak následně zavítalo do blízkého obchodu, na webovou stránku nebo si dokonce kabelku přímo koupilo. Takováto metrika dělá z venkovní reklamy reklamu přesně měřitelnou.

S růstem měřitelnosti venkovní reklamy roste i hodnota pro velké technologické giganty. Netflix nedávno koupil celou síť billboardů na Holywood‘s Sunset Strip, kde začnou inzerovat své vlastní filmy a televizní show. Technologické firmy včetně firem Apple a Google jsou velkými klienty v oboru venkovní reklamy a v první stovce firem nakupujících reklamu (podle objemu utracených prostředků) jich je hned 25.

Revoluce ve venkovní reklamě není bez problémů. Jednou z velkých výzev do budoucnosti je sběr dat od mobilních operátorů a zachování soukromí uživatelů. Adresná venkovní reklama, až naroste do větších rozměrů a stane se komplexnější, se bude muset vypořádat se stejnými nástrahami, jako online reklama. Odvětví je na tyto výzvy připraveno, míní Jean-Christophe Conti, výkonný ředitel VIOOH. (The Economist: November 10-16, 2018)

Outdoorová a venkovní reklama – billboardy v Plzni