Bezplatné parkování ve Fakultní nemocnici končí

Až doteď mohli řidiči nechat své auto na parkovištích Fakultní nemocnice v Plzni na hodinu zdarma, nově si musí připravit 10 korun. 

Od 1. května se ruší bonus hodina zdarma v obou areálech FN. Každá započatá hodina je zpoplatněna sazbou 10 korun. Navíc je zpoplatněno parkování v obou areálech FN v režimu 24 hodin/7 dnů v týdnu.

Vedení Fakultní nemocnice zavedlo změny na základě vyhodnocení zkušebního provozu nového parkovacího systému. „S platností od 1.května 2019 dochází k úpravě parkovného režimu ve FN Plzeň, tato změna se týká pouze parkovacích míst uvnitř areálů Bory i Lochotín, systém parkování na velké parkovišti před vchodem F na Lochotíně zůstává zachován,“ uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Plzeň Gabriela Levorová.

„V současnosti zejména ve FN Plzeň-Lochotín probíhají rozsáhlé stavební činnosti, díky kterým došlo k omezení parkovacích kapacit a částečně i plynulosti dopravy v areálu. Zkušební provoz nového parkovacího systému ukázal zneužívání jedné hodiny zdarma ve formě zkracování cesty a průjezdy přes lochotínský areál. Páteřní komunikace v nemocnici jsou zcela ucpané, z tohoto důvodu mohou být  pacienti přiváženi ZZS PK i v ohrožení života,“ popsala Levorová. Podle ní se projevuje i velká nekázeň některých návštěvníků, kteří svá vozidla parkují mimo parkovací místa, „Od nově přijatých opatření očekáváme určitou regulaci a hlavně zklidnění dopravy v obou areálech,“ dodala mluvčí.