Běžecký závod omezí v neděli dopravu po Plzni

Škoda Fit půlmaraton plzen
Škoda Fit půlmaraton plzen

Z důvodu konání závodu „Škoda Fit půlmaraton“ dojde dne 30. 9. 2018 v období mezi 10. a 14. hodinou k následujícím omezením v provozu MHD.

Tramvaje:
Linky 1 a 2
V průběhu začátku a konce závodu může docházet ke krátkodobému zastavení provozu v oblasti nám. Republiky, Anglické nábřeží.

Trolejbusy:
Na trolejbusových linkách v Borské ulici a na Anglickém nábřeží může docházet ke krátkodobému zastavení provozu.

Autobusy:
Linky č. 20 a 33 – uzavírka náměstí Republiky
Linka č. 20 bude ve směru od Bílé Hory vedena z Malické ul. na most gen. Pattona, dále do sadů Pětatřicátníků, na Klatovskou do Americké až k Mrakodrapu.
Zastávky linky č. 20 „Otýlie Beníškové“; „Náměstí Republiky“ a „Muzeum“ budou po dobu odklonu linky zrušeny a spoje linky č. 20 budou ve směru od Bílé Hory odbavovat v zastávkách „Sady Pětatřicátníků“; „U Práce“ a „Mrakodrap“.
První spoj vedený po objízdné trase bude s odjezdem z Bílé Hory v 10:10. Prvním spojem vedeným opět po stálé trase bude s odjezdem ze Zruče ve 13:46.
Linka č. 33 bude obousměrně odkloněna z rondelu na most gen. Pattona, dále do sadů Pětatřicátníků, na Klatovskou do Americké, na Anglické nábřeží a Kopeckého sadů. Zastávky „Rondel“ (směr Muzeum v ulici Otýlie Beníškové); „Otýlie Beníškové“; „Náměstí Republiky“ a „Muzeum“ (výstupní zastávka v Goethově ul.) budou po dobu odklonu zrušeny. Spoje linky č. 33 budou odbavovat cestující obousměrně v zastávkách „Rondel“ (zastávka ve sjezdové rampě z rondelu ve směru do sadů Pětatřicátníků); „Sady Pětatřicátníků“; „Mrakodrap“ a „Muzeum“ (zastávka před muzeem).
První spoje obou jízdních řádů vedených po objízdné trase budou ty s odjezdem z počátečních zastávek v 9:58 od Muzea, potažmo v 10:00 z Košutky. Prvními spoji vedenými opět po stálé trase budou ty s odjezdem z počátečních zastávek ve 13:58 od Muzea, respektive 14:00.

Linky č. 35 a 57 – uzavírka Kalikovy ulice
Spoje obou linek pojedou obousměrně ze zastávky „CAN Husova“ Tylovou ulicí, Vejprnickou, Křimickou, Chebskou do Křimic, dále Prvomájovou na Radičce, Zámecká, V Radčicích, s otočením v Radčicích ulicemi Jilmová, Na Mazinách, Kyjovu a poté s rozvětvením spojů linky č. 35 vedených do Malesic a linky č. 57 dále na Malesice. Spoje linky č. 35 vedené do Křimic pojedou zpět do Křimic.
Po dobu odklonu linek č. 35 a 57 bude zrušena obsluha zastávek „Kalikova“,“ U Bouzků“, „Pod Zámečkem“, „Náves Radčice“. V zastávce „Radčice“ budou spoje z obou směrů (z centra i do centra) obsluhovat jen tu ve směru do Plzně.
První spoj linky č. 57 vedený po objízdné trase bude ten s odjezdem z Čemin v 9:53 (spoj linky č. 35 bude s odjezdem z Křimic v 10:46). Prvním spojem vedeným opět po stálé trase bude spoj linky č. 57 s odjezdem z Čemin v 12:53 (u linky č. 35 spoj s odjezdem z Křimic ve 13:46).