Benefiční koncert v kostele pro kostel

Kostel sv. Martina v Heřmanově Huti, foto Jana Sůvová

Tradiční benefiční koncert se  uskuteční v neděli  12. listopadu od  14 hodin v kostele sv. Martina v  Heřmanově Huti na severním Plzeňsku, kde  vystoupí Tutti Voci – dámský plzeňský vokální soubor a zazní i opravený zvon. Výtěžek  poputuje na budoucí rekonstrukci kostela.