Benefiční koncert na opravu varhan

Kostel sv. Mikuláše ve Zbirohu

Kostel sv. Mikuláše ve Zbirohu na Rokycansku je místem benefičního koncertu, jehož pořadatelem je místní Římskokatolická farnost. Výtěžek z dobrovolného vstupného je určen na podporu veřejné sbírky na opravu varhan. Koncert se koná v sobotu 30. září od 18 hodin.