Autobusy lokalitu Výsluní mohou obsloužit, ukázala zkouška

foto: ÚMO 3

Jednou z lokalit v plzeňském centrálním obvodu, kde doposud veřejná doprava prakticky chybí, je Výsluní. Zkouška autobusů ukázala, že by se obyvatelé této lokality linky MHD dočkat mohli.

foto: ÚMO 3

Zkouška proběhla za účasti zástupců Plzeňských městských dopravních podniků, Policie České republiky, Městské policie Plzeň a Správy veřejného statku města Plzně. Za vedení Městského obvodu Plzeň 3, které zkoušku iniciovalo, byli přítomni starosta David Procházka a I. místostarosta Petr Baloun.

„Jedním z dalších cílů této zkoušky bylo ověřit si chování rozdílných nízkokapacitních vozidel v prostorově náročnějších podmínkách. Jako provozovatelé MHD musíme předem počítat se všemi možnými situacemi v provozu a jakákoli z variant nesmí být bezpečnostním rizikem jak pro naše řidiče a cestující, tak i pro místní obyvatele. Věřím, že se podaří najít řešení, které při splnění všech souvisejících podmínek umožní zavést veřejnou dopravu do této lokality“, říká Jiří Ptáček, provozně technický ředitel Plzeňských městských dopravních podniků.

foto: ÚMO 3

Na zkoušku byl použit jednak běžný plzeňský vůz, ale i vozy jiných rozměrů. S ohledem na využitelnost se však jednalo o klasické autobusy, ale kratší či užší. Autobusy byly zapůjčeny z dopravních podniků Praha, České Budějovice a Karlovy Vary, kde tyto menší vozy na podobných linkách využívají.

„Testy ukázaly, že běžnými autobusy MHD nemůže být Výsluní obsluhováno. Jiná situace je při použití kratších a užších vozů, které si s  problémem v této lokalitě dokáží poradit“, informuje David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

„Pravděpodobně budou vytipovány dvě trasy, ke kterým se budou muset vyjádřit všechny zainteresované složky včetně policie. Nebude to jednoduché, zřejmě bude třeba někde rozšířit komunikaci, osadit dopravní značky a vzhledem k úzkému profilu ulic i leckde zakázat parkování. Čeká nás ještě hodně práce“, říká Petr Baloun, I. místostarosta MO Plzeň 3.

Bývalá zahrádkářská kolonie Výsluní se během mnoha let změnila v regulérní městskou čtvrť, kde je třeba vybudovat technickou i dopravní infrastrukturu, občanskou vybavenost a prostory pro veřejný život. S tím souvisí i zavedení linky MHD.

„Myslím, že zavedení linky MHD bude možně, ale realizace bude vyžadovat nejen pořízení menších autobusů, ale i  stavební úpravy. Proto musíme jako vedení obvodu nasadit všechny síly pro prosazení a realizaci této nové  linky. Budu velmi rád, pokud se již v tomto volebním období začnou autobusy na Výsluní pravidelně objevovat,“ dodal starosta David Procházka.